Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ phiên bản 1.0. Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Để việc giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước theo đúng lộ trình triển khai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu:

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Trung ương trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia hệ thống dịch vụ công trực tuyến:

a) Thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng đơn vị và những người được ủy quyền. Làm thủ tục đề nghị cấp chứng thư số để đăng ký và ký chữ ký số trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước;

b) Chuẩn bị hệ thống đường truyền có kết nối internet, máy tính, máy scan... đảm bảo cho công tác thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả;

c) Chỉ đạo, quán triệt các đơn vị trực thuộc, các Phòng ban, Ủy ban nhân dân cấp xã, hướng dẫn cán bộ phụ trách sẵn sàng tham gia thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến theo tiến độ triển khai.

2. Sở Tài chính: Rà soát trang thiết bị các cơ quan và khả năng cân đối ngân sách địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí cho các đơn vị, địa phương nếu có nhu cầu.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Làm đầu mối kịp thời tổng hợp, đăng ký nhu cầu cần cấp chữ ký số của các đơn vị. Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ sớm cấp chứng thư số cho các đơn vị, địa phương đăng ký, xử lý các lỗi phát sinh của chứng thư số;

b) Thông qua Kho bạc Nhà nước Cần Thơ để theo dõi tiến độ, tình hình triển khai của các địa phương, đơn vị. Qua đó có đánh giá và gắn với công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị hàng năm.

4. Kho bạc Nhà nước Cần Thơ:

a) Thông báo cho các đơn vị sử dụng ngân sách biết và tham gia dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị triển khai; đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các đơn vị sử dụng ngân sách thấy được lợi ích khi thực hiện thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến;

b) Có kế hoạch hỗ trợ các đơn vị trong quá trình đăng ký, sử dụng. Tăng cường hoạt động của Tổ triển khai dịch vụ công trực tuyến đến các đơn vị để hỗ trợ, hướng dẫn, cài đặt chương trình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc;

c) Đảm bảo thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến kịp thời, an toàn, hiệu quả. Có hệ thống hạ tầng truyền thông mạnh, đảm bảo thông suốt, hệ thống thanh toán bảo mật, có hệ thống cảnh báo rủi ro;

d) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để theo dõi chỉ đạo.

5. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố: Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước Cần Thơ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước. Đưa nội dung này vào phần phát sóng, chuyên mục về cải cách hành chính, tăng thời lượng thông tin, phát sóng. Kịp thời đưa tin các đơn vị tiêu biểu, điển hình trong công tác này.

6. Tổ chức thực hiện: Các sở, ngành, các đơn vị đóng trên địa bàn, các quận triển khai diện rộng từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019 cơ bản đều giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến. Các đơn vị trên địa bàn huyện, các huyện triển khai từ tháng 03 năm 2019 và đến tháng 12 năm 2019 cơ bản hoàn thành.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, các đơn vị Trung ương trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Kho bạc Nhà nước Cần Thơ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thanh Dũng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước Cần Thơ

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực