Chỉ thị 157/1999/CT-BNN-TTr

Chỉ thị 157/1999/CT-BNN-TTr thực hiện Luật khiếu nại tố cáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 157/1999/CT-BNN-TTr triển khai thực hiện Luật khiếu nại tố cáo


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 157/1999/CT-BNN-TTr

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Luật khiếu nại tố cáo đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-1999. Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/1999/NĐ-CP ngày 7-8-1999 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại tố cáo.

Từ ngày thành lập Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ, của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ đã được thủ trưởng các cơ quan đơn vị thực hiện có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, đã kịp thời giải quyết khiếu nại, thanh tra kiểm tra theo đơn tố cáo, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định; thủ tục và hình thức văn bản giải quyết chưa đúng quy định; còn có lúc có nơi thủ trưởng cơ quan đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo giải quyết đến tình trạng đơn thư còn gửi vượt cấp, vi phạm quyền công dân.

Để tăng cường trách nhiệm trong việc chấp hành những quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo, Bộ chỉ thị cho Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ thực hiện các công việc sau:

1- Tổ chức học tập quán triệt những nội dung cơ bản của Luật khiếu nại tố cáo và Nghị định số 67CP cho toàn thể cán bộ công nhân viên thuộc cơ quan đơn vị mình, đồng thời kiểm điểm về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian từ 1996 đến nay, có báo cáo Bộ trước 15/12/1999.

2- Rà soát lại đơn thư còn tồn đọng chưa được giải quyết hoặc chưa giải quyết xong. Có kế hoạch giải quyết cụ thể trong thời gian tới. Nếu có khó khăn vướng mắc thì phải báo cáo ngay xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, đảm bảo không để đơn thư tồn đọng quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

3- Chấn chỉnh công tác quản lý hồ sơ đơn thư khiếu nại tố cáo, mở sổ sách theo dõi cập nhật; thực hiện nội dung văn bản giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đúng theo quy định của pháp luật.

4- Sắp xép bộ máy giúp việc đảm bảo có cán bộ chuyên trách giúp thủ trưởng theo dõi việc giải quyết đơn thư khiêú nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

5- Thủ trưởng các cơ quan Cục, Vụ và tương đương có chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình thanh tra của cơ quan đã được Bộ phê duỵệt nhằm góp phần hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước chuyên ngành.

6- Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Cụ thể là:

a/ Hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

b/ Tiến hành thanh tra kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo và trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

c/ Thực hiện chức năng của thanh tra Bộ:

+ Kiến nghị Bộ trưởng giao trách nhiệm cho thủ trưởng cơ quan đơn vị giúp Bộ trưởng xem xét, kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại hoặc xử lý nội dung tố cáo.

+ Xem xét, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại hoặc xử lý nội dung tố cáo theo yêu cầu của Bộ trưởng.

+ Phát hiện vi phạm pháp luật về khiếu nại tố cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

d/ Tổng hợp tình hình khiếu nại tố cáo và việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, việc giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng theo quy định của Thanh tra Nhà nước.

7- Thanh tra Bộ dự thảo trình Bộ ban hành quy định về trình tự giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong hệ thống các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ trong tháng 11/1999.

Ông Chánh thanh tra có trách nhiệm thực hiện và đôn đốc, kiểm tra. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Văn Đẳng

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/1999/CT-BNN-TTr

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu157/1999/CT-BNN-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/1999
Ngày hiệu lực16/11/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/1999/CT-BNN-TTr

Lược đồ Chỉ thị 157/1999/CT-BNN-TTr triển khai thực hiện Luật khiếu nại tố cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 157/1999/CT-BNN-TTr triển khai thực hiện Luật khiếu nại tố cáo
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu157/1999/CT-BNN-TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Đẳng
        Ngày ban hành16/11/1999
        Ngày hiệu lực16/11/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 157/1999/CT-BNN-TTr triển khai thực hiện Luật khiếu nại tố cáo

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 157/1999/CT-BNN-TTr triển khai thực hiện Luật khiếu nại tố cáo

             • 16/11/1999

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/1999

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực