Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT

Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT năm 2016 về tăng cường giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em học sinh sinh viên 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1572/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM, HỌC SINH, SINH VIÊN

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trong học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, gn đây đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng, dẫn đến những cái chết thương tâm của nhiều trẻ em, học sinh, gây tổn thất đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

Thực hiện Công điện số 641/CĐ-TTg ngày 15/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn học sinh đuối nước tại sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối vi các Sở Giáo dục và Đào tạo

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành Trung ương về công tác này đến các cấp quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, ban đại diện cha mẹ học sinh và các em học sinh. Phi hợp với các cơ quan truyn thông đy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, gia đình và cộng đng vcác biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.

- Chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh vý thức phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước; đưa nội dung giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước vào các hoạt động của trường, lớp, Đoàn, Đội; khuyến cáo học sinh không tắm, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bo vệ sinh; sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở và những nơi nguy him khác.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các sở, ban ngành liên quan tchức các hoạt động hè vui tươi, lành mạnh và an toàn cho học sinh.

- Tham mưu bố trí nguồn kinh phí hợp lý, đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực của xã hội để tổ chức dạy bơi cho học sinh nhằm nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng phòng, chng tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.

- Tham mưu, đề xuất địa phương lắp đặt hệ thống các biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao có thể xảy ra đuối nước, những khu vực vng người qua lại trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp bồi dưng, tập huấn về bơi cho đội ngũ giáo viên thể dục; khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình thể thao trên địa bàn, trong đó có các b bơi, có chính sách khuyến khích, tạo Điều kiện thuận lợi cho các em học sinh được học bơi; đng thời khuyến khích, vận động cha mẹ học sinh cho con em tham dự các lớp học bơi trong dịp hè.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trên địa bàn.

2. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; lồng ghép, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng, chống đuối nước trong chương trình giáo dục chính trị đầu năm học cho học sinh, sinh viên.

- Giao cho khoa hoặc bộ môn giáo dục thể chất kiểm tra, rà soát nhng học sinh, sinh viên chưa biết bơi và có giải pháp phù hợp để hướng dẫn các em tham gia các lớp học bơi.

- Hướng dẫn học sinh, sinh viên đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động thực tế, dã ngoại, tránh những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đui nước.

- Giao cho phòng (ban, bộ phận) phụ trách công tác học sinh, sinh viên làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc, tiếp nhận, xử lý thông tin về công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước.

3. Tổ chức thực hiện

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ sở đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 15/6 hng năm.

- Vụ Công tác học sinh, sinh viên chủ trì, phi hợp với các Vụ: Giáo dục Mm non, Giáo dục Tiu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục Chuyên nghiệp, Giáo dục Đại học, Giáo dục dân tộc tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị của các địa phương và cơ sđào tạo; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị tại hội nghị tổng kết năm học hằng năm.

Chthị này được phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức các cấp quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên tại các nhà trường và cơ sở giáo dục để quán triệt và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thtướng Chính ph(để b/c);
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
-
UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội (để b/c);
- Bộ Y tế (để ph/h);
- Bộ LĐTBXH (để ph/h);
- Bộ VHTTDL (để ph/h);
- Trung ư
ơng Đoàn TNCSHCM (để ph/h);
- Các T
nh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tnh, thành ph(để ph/h);
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam (để ph/h);
- Hội Khuyến học Việt Nam (để ph/h);
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam (để ph/h);
- Các Thứ trư
ng (để ph/h);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT (để th/h);
- Các sở GDĐT (để th/h);
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN (để th/h);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

BỘ TRƯỞNG




Phùng Xuân Nhạ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1572/CT-BGDĐT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1572/CT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2016
Ngày hiệu lực12/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1572/CT-BGDĐT

Lược đồ Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em học sinh sinh viên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em học sinh sinh viên 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1572/CT-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhùng Xuân Nhạ
        Ngày ban hành12/05/2016
        Ngày hiệu lực12/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em học sinh sinh viên 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em học sinh sinh viên 2016

           • 12/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực