Chỉ thị 16/1999/CT.UBT

Chỉ thị 16/1999/CT.UBT lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 do tỉnh Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 16/1999/CT.UBT lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến 2010 Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/1999/CT.UBT lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến 2010 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/1999/CT.UBT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 07 năm 1999

 

CHỈ THỊ

"V/V LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010"

Trong những năm gần đây, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện, tạo nhiều điều kiện cho việc thực hiện những chính sách, định hướng cho việc phát triển, kinh tế xã hội của ngành và địa phương. Việc tổ chức thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, đã đưa công tác quản lý và sử dụng đất đai từng bước đi vào nề nếp, đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng mục đích và tiết kiệm quỷ đất, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các ngành, các cấp vẫn còn nhiều bất cập; một số cơ quan, đơn vị địa phương chưa thực hiện qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho ngành và địa phương mình; chưa định hướng được kế hoạch sử dụng đất trong thời gian dài, công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm giữa các ngành, các cấp còn chồng chéo... Để chưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, đúng chủ trương, chính sách và pháp luật, căn cứ Nghị quyết 28/1998/NQHĐND ngày 29/07/1998 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ về việc thông qua đề án quy hoạch- kế hoạch sử dụng đất tỉnh Cần Thơ, thời kỳ 1997- 2020, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành từ nay đến hết năm 2000 tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Các ngành, các cấp trong tỉnh cần tiến hành xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2010 (có phân kỳ 2005 và 2010) theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội quốc phòng- an ninh của tỉnh và địa phương.

- Các dự án đầu tư quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được lập đúng theo hướng dẫn của Tổng cục Địa chính, trước mắt từ nay đến hết năm 1999, triển khai lập quy, kế hoạch sử dụng đất cho 2 huyện và 23 thị xã để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện cho các huyện, xã còn lại chậm nhất là hết quí II/2001 phải thực hiện xong.

- Giao Giám đốc Sở Địa chính phối hợp cùng Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, xem xét cân đối kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình lên UBND tỉnh xem xét quyết định. Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ hàng năm, Sở Địa chính đối chiếu xem xét sự cần thiết, chọn huyện xã nào thực hiện trước, huyện xã nào thực hiện sau để tiến hành xây dựng dự án.

2. Giao Sở Địa chính thẩm định nội dung tổng dự toán hạng mục công trình dự án đầu tư lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt và quyết định đầu tư. Đối với cấp xã do phòng (Ban) Địa chính huyện (thành phố) thẩm định trình UBND huyện (thành phố) phê duyệt và quyết định đầu tư (nếu dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh do UBND tỉnh phê duyệt).

3. Giao Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn định mức chi phí và tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí (có tham khảo hướng dẫn dự toán kinh phí ban hành kèm theo Quyết định số 657/QĐ.QC ngày 28/10/1995 của Tổng cục Địa chính).

Kinh phí xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngành, sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của ngành được phân bổ trong kế hoạch hàng năm.

4. Dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện do UBND TPCT, các huyện làm chủ đầu tư, UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Địa chính làm chủ quản đầu tư, dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã do UBND xã làm chủ đầu tư. UBND.TPCT các huyện là cơ quan chủ quản đầu tư (hoặc UBND. TPCT, các huyện ủy quyền cho phòng (Ban) Địa chính làm chủ quản đầu tư).

5. Dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi hoàn thành trình cấp thẩm quyền phê duyệt phải được Hội đồng thẩm định trước. Hội đồng thẩm định do ngành Địa chính chủ trì, thành viên của Hội đồng thẩm định dự án thành phố Cần Thơ, các huyện do UBND tỉnh quyết định. Đối với dự án cấp xã do UBND. TPCT, các huyện quyết định.

6. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND các huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các nơi báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

 

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Hoàng Xinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/1999/CT.UBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/1999/CT.UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/1999
Ngày hiệu lực12/07/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/1999/CT.UBT

Lược đồ Chỉ thị 16/1999/CT.UBT lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến 2010 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/1999/CT.UBT lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến 2010 Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/1999/CT.UBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýVõ Hoàng Xinh
        Ngày ban hành12/07/1999
        Ngày hiệu lực12/07/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 16/1999/CT.UBT lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến 2010 Cần Thơ

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/1999/CT.UBT lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến 2010 Cần Thơ