Chỉ thị 16/2000/CT-UB

Chỉ thị 16/2000/CT-UB về bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia trên địa bàn Tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2000/CT-UB bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2000/CT-UB

Bình Phước, ngày 02 tháng 08 năm 2000

 

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia trên địa bàn Tỉnh Bình Phước

Trong những năm qua, ngành Bưu đện đã có những bước phát triển mạnh, mạng lưới viễn thông trở thành một bộ phận quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, là phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo cho sư lãnh đạo của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng. Để phòng chống các vụ việc xâm phạm an toàn hệ thống thông tin gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến trật tự xã hội, an ninh Quốc gia. Việc bảo vệ toàn mạng lưới viễn thông quốc gia là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và của mọi công dân.

Thực hiện Nghị định số 87/HĐBT ngày 27/3/1985 của Hội trưởng (nay là Chính phủ), và Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính viễn thông. Thông tư 01/TTLB ngày 01/01/1993 của Liên bộ Nội vụ - Tổng cục Bưu điện về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông Việt nam. Ủy ban Nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1/ Bưu điện Tỉnh và Công an Tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, banngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thông qua phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc để tổ chức tuyên truyền giáo duc cho mọi người dân hiểu tính chất, tầm quan trọng của mạng lưới viễn thông, nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện và tố giác mọi hành vi xâm phạm đến sự an toàn hệ thống thông tin Bưu điện.

2/ Bưu điện Tỉnh cùnng với Công an Tỉnh lập kế hoạch phối hợp bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông trên địa bàn Tỉnh; Xây dựng phương án phòng ngừa và ứng phó kịp thời khi có sự xâm phạm đến các công trình viễn thông, nhanh chóng điều tra và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm an toàn hệ thống thông tin liên lạc, thường xuyên kiểm tra về công tác bảo vệ mạng lưới viễn thông, định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm bổ sung phương án bảo vệ.

3/ Các cơ quan, đơn vị và cá nhân khi xây dựng và sửa chữa các công trình trong phạm vi bảo vệ công trình Bưu điện, phải thông báo trước và có sự trao đổi thống nhất với ngành Bưu điện, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến hệ thống thông tin cáp sợi quang, cáp điện thoại, các phương tiện thông tin khác có trên địa bàn.

4/ Thủ trưởng các sở, ban ngành Chủ tịch UBND huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các vi phạm về an toàn mạng lưới viễn thông và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các vụ việc xảy ra trên địa bàn thuộc mình quản lý.

5/ Đài phát thanh truyền hình Tỉnh, Báo Bình Phước phối hợp với Bưu điện Tỉnh xây dựng kế hoạch và lập chương trình tuyên truyền công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông trên địa bàn Tỉnh trên các phương tiện thông tin địa chúng.

6/ Đề nghị Ủy ban Mặt trậnTổ quốc, các đoàn thể, các Hội quần chúng tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho các thành viên , hội viên của mình hiểu và có trách nhiệm cùng tham gia bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia trên địa bàn Tỉnh.

Cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông thì được khen thưởng kịp thời. Người nào có hành vi vi phạm các quy định bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông tuỳ theo mức độ vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch các huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2000/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2000/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2000
Ngày hiệu lực02/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2012
Cập nhật24 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2000/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 16/2000/CT-UB bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/2000/CT-UB bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/2000/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Huy Phong
        Ngày ban hành02/08/2000
        Ngày hiệu lực02/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2012
        Cập nhật24 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/2000/CT-UB bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2000/CT-UB bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia Bình Phước

           • 02/08/2000

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2000

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực