Chỉ thị 16/2002/CT-TTg

Chỉ thị 16/2002/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 16/2002/CT-TTg tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động khảo sát thăm dò khai thác cát sỏi nạo vét tận thu cát sỏi lòng sông đã được thay thế bởi Quyết định 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2020.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2002/CT-TTg tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động khảo sát thăm dò khai thác cát sỏi nạo vét tận thu cát sỏi lòng sông


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2002/CT-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC CÁT, SỎI VÀ NẠO VÉT KẾT HỢP TẬN THU CÁT, SỎI LÒNG SÔNG

Ngày 20 tháng 01 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/1999/CT-TTg nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông. Sau hơn 3 năm thực hiện, các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi cũng như hoạt động nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông trên phạm vi cả nước bước đầu đã đi dần vào nền nếp. Công tác quản lý của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã từng bước được tăng cường. Tuy nhiên, tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông tuy đã giảm, nhưng những tác động xấu dẫn đến xói lở bờ, làm thay đổi hoặc cản trở dòng chảy do hoạt động khai thác cát, sỏi vẫn còn diễn ra. Tại một số địa phương, tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông vẫn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông theo quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân các tỉnh) cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; kiên quyết đình chỉ các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi trái phép. Lực lượng cảnh sát kết hợp với thanh tra giao thông đường thủy và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Văn hoá - Thông tin theo chức năng, quyền hạn của mình khoanh vùng, xác định ranh giới các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khảo sát, thăm dò và khai thác cát, sỏi lòng sông trong phạm vi quản lý hành chính của địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

3. Ngoài các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông phải thực hiện theo các quy định như sau:

a) Bộ Công nghiệp cấp giấy phép khảo sát, thăm dò và tổ chức thẩm định, phê duyệt trữ lượng, chất lượng cát, sỏi lòng sông theo quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi).

b) Uỷ ban nhân dân các tỉnh cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông trên các diện tích đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt trữ lượng. Trước khi cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông, Uỷ ban nhân dân các tỉnh phải lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học, Công nghệ và Môi trường về các điều kiện, bảo vệ đê điều, cầu, cống, đảm bảo giao thông đường thuỷ, bảo vệ môi trường, môi sinh... theo các quy định của pháp luật.

c) Đối với các dòng sông nhánh, ngắn thuộc các tỉnh miền núi, trung du, trữ lượng cát, sỏi ít, không phù hợp để tiến hành thăm dò, Uỷ ban nhân dân các tỉnh cấp giấy phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng và chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn, không ảnh hưỏng đến đê điều, cầu, cống, giao thông đường thủy, môi trường, môi sinh ... Khối lượng cát, sỏi được phép khai thác của một giấy phép không vượt quá 50.000m3/năm, thời hạn của một giấy phép khai thác không vượt quá 12 tháng.

4. Bộ Giao thông vận tải lập và phê duyệt các kế hoạch nạo vét bến cảng, khơi thông luồng lạch, điều chỉnh dòng chảy và tổ chức thực hiện kế hoạch nạo vét hàng năm.

Trường hợp nạo vét nếu có kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông ở trong ranh giới một tỉnh phải đăng ký khối lượng tận thu cát, sỏi tại Sở Công nghiệp của tỉnh; nếu khu vực nạo vét thuộc ranh giới hai hay nhiều tỉnh thì phải đăng ký khối lượng tận thu cát, sỏi tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công nghiệp) và tại các Sở Công nghiệp có liên quan.

5. Bộ Công nghiệp với chức năng quản lý nhà nước, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân các quy định của pháp luật về hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông; đồng thời phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác cát, sỏi lòng sông.

6. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 03/1999/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 1999 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các cơ quan kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2002/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2002/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2002
Ngày hiệu lực15/08/2002
Ngày công báo31/08/2002
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2002/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 16/2002/CT-TTg tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động khảo sát thăm dò khai thác cát sỏi nạo vét tận thu cát sỏi lòng sông


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Chỉ thị 16/2002/CT-TTg tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động khảo sát thăm dò khai thác cát sỏi nạo vét tận thu cát sỏi lòng sông
    Loại văn bảnChỉ thị
    Số hiệu16/2002/CT-TTg
    Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
    Người kýNguyễn Tấn Dũng
    Ngày ban hành31/07/2002
    Ngày hiệu lực15/08/2002
    Ngày công báo31/08/2002
    Số công báoSố 42
    Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
    Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
    Cập nhật14 năm trước

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Chỉ thị 16/2002/CT-TTg tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động khảo sát thăm dò khai thác cát sỏi nạo vét tận thu cát sỏi lòng sông

        Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2002/CT-TTg tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động khảo sát thăm dò khai thác cát sỏi nạo vét tận thu cát sỏi lòng sông