Chỉ thị 16/2008/CT-UBND

Chỉ thị 16/2008/CT-UBND về tiếp tục có những giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2008/CT-UBND hạn chế tai nạn giao thông ùn tắc giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2008/CT-UBND

 Vũng Tàu, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC CÓ NHỮNG GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM HẠN CHẾ TAI NẠN GIAO THÔNG, ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về nội dung phiên họp Chính phủ thường kì tháng 01 năm 2008, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả khả quan, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông vận tải của người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên những kết quả đạt chưa được bền vững, tình hình tai nạn giao thông chuyển biến khá phức tạp, một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông, điều khiển phương tiện giao thông chưa nhận thức đầy đủ về những hậu quả có thể xảy ra cho bản thân, gia đình, xã hội khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện giao thông không đúng với những quy định của pháp luật về giao thông vận tải. Nhằm tiếp tục có những giải pháp thực hiện triệt để, có hiệu quả trong việc kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

I. YÊU CẦU CHUNG:

Các sở, ban ngành, địa phương theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, của mình cần chủ động phối hợp chặt chẽ để quản lí các loại phương tiện tham gia giao thông theo chủ trương sau:

1. Đối với xe cơ giới:

- Cấm xe công nông (là loại xe tự chế, có kết cấu tương tự như ô tô) tham gia giao thông.

- Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008 cấm các phương tiện cơ giới tự chế (trong đó có xe ba gác máy, xe dùng sức kéo của mô tơ hai bánh), xe cơ giới chưa được đăng kiểm, đăng kí cấp biển số tham gia giao thông. Riêng xe cơ giới tự chế dùng làm phương tiện đi lại cho người tàn tật, thương binh (không chở thêm người và hàng hóa) được phép tham gia giao thông đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

- Các xe cơ giới ba bánh, xe máy kéo nhỏ được kiểm tra chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường, có đăng kí cấp biển số thì được phép tham gia giao thông. Việc tham gia giao thông của loại phương tiện này sẽ bị hạn chế trên một số khu vực, tuyến đường và thời gian nhất định theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với xe thô sơ:

- Các loại xe thô sơ chỉ được phép tham gia giao thông ở các khu vực, tuyến đường quy định.

- Cấm các loại xe thô sơ (trừ xe đạp) tham gia giao thông trên các quốc lộ. Đối với đường quốc lộ có làn đường dành riêng cho xe thô sơ thì xe thô sơ vẫn được lưu thông trên làn đường đó.

- Cấm xe thô sơ dùng sức kéo của động vật tham gia giao thông ở các khu vực nội thành thành phố Vũng Tàu và nội ô thị xã Bà Rịa.

- Đối với xe xích lô đạp phục vụ khách du lịch thì ngành du lịch tự tổ chức quản lí theo tổ, đội. Từng xe xích lô phải có mã số, số hiệu để quản lí và báo cáo cơ quan chức năng để cùng phối hợp quản lí.

II. GIAO NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHO CÁC NGÀNH, CÁC ĐỊA PHƯƠNG:

1. Ban An toàn giao thông tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu và các cơ quan báo, đài tiếp tục có các hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp, sâu sát đến với từng người dân, nhất là người đang sử dụng các phương tiện tự chế để tham gia giao thông, hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ trong việc cấm, hạn chế sử dụng các phương tiện tự chế, phương tiện chưa được đăng kiểm, đăng kí tham gia giao thông.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu:

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu khẩn trương, đề xuất với Sở Giao thông vận tải: các khu vực, tuyến đường và thời gian cấm xe cơ giới ba bánh, xe máy kéo nhỏ, xe thô sơ tham gia giao thông.

- Có kế hoạch thống kê cụ thể, chi tiết các đối tượng sử dụng các loại xe cơ giới, phương tiện cơ giới bị cấm tham gia giao thông (trừ xe ô tô).

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Sở Giao thông vận tải và các ban, ngành có liên quan để thực hiện kế hoạch hỗ trợ tài chính, hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng có phương tiện cơ giới bị cấm tham gia giao thông.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, khẩn trương trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: cơ chế, chính sách, mức hỗ trợ đối với các đối tượng có phương tiện cơ giới bị cấm tham gia giao thông (trừ xe ô tô).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu trong việc cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng có phương tiện cơ giới (trừ ô tô) bị cấm tham gia giao thông theo quy định hiện hành.

4. Sở Lao động - Thương binh - Xã hội:

Nghiên cứu cơ chế chính sách, xây dựng kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các đối tượng có xe cơ giới bị cấm tham gia giao thông.

5. Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục có kế hoạch kiểm định các xe máy kéo nhỏ, xe cơ giới cho người tàn tật.

- Có kế hoạch đào tạo và cấp giấy phép lái xe phù hợp cho các đối tượng điều khiển xe máy kéo nhỏ, xe cơ giới ba bánh.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu (theo đề xuất của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu) rà soát và tiến hành xác định: khu vực, tuyến đường, thời gian cấm các loại xe cơ giới, xe thô sơ tham gia giao thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Công việc này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trên cơ sở tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự tham gia giao thông của các phương tiện ở từng thời điểm, từng khu vực.

6. Công an tỉnh:

Nghiên cứu cho phép tiếp tục đăng kí các loại phương tiện cơ giới: xe máy kéo nhỏ, xe cơ giới ba bánh được lắp ráp sản xuất trong nước, xe cơ giới ba bánh nhập khẩu, xe cơ giới dùng cho người tàn tật, theo đúng các quy định hiện hành.

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp làm công tác du lịch xây dựng mô hình và có biện pháp quản lí các loại xe xích lô đạp phục vụ khách du lịch.

- Phối hợp với các ngành có liên quan xem xét các mẫu xích lô phù hợp để có thể đóng mới, cải tạo thành loại xích lô đảm bảo an toàn cũng như đạt được các yếu tố về mĩ thuật để vận chuyển khách du lịch.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các đoàn thể phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương trong việc tuyên truyền vận động chủ phương tiện và nhân dân địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lí hoạt động xe cơ giới, xe thô sơ.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày kí./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực19/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/2008/CT-UBND hạn chế tai nạn giao thông ùn tắc giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/2008/CT-UBND hạn chế tai nạn giao thông ùn tắc giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực19/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/2008/CT-UBND hạn chế tai nạn giao thông ùn tắc giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2008/CT-UBND hạn chế tai nạn giao thông ùn tắc giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

           • 09/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực