Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi trên lúa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Hải Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG TRỪ BỆNH LÙN SỌC ĐEN PHƯƠNG NAM VÀ BỆNH VÀNG LỤI HẠI LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi trên lúa là hai bệnh rất nguy hiểm, bệnh do virut gây ra, môi giới truyền bệnh là rầy lưng trắng và rầy xanh đuôi đen, hiện chưa có thuốc phòng trừ, bệnh có thể gây hại làm giảm nghiêm trọng năng suất lúa. Vụ Mùa năm 2017, bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi đã gây thiệt hại nặng cho trên 2.000ha lúa tại các huyện: Kinh Môn, Thanh Hà, Kim Thành và thị xã Chí Linh; đồng thời phát sinh rải rác tại tất cả các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 9556/CT-BNN-BVTV ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa ở các tỉnh, thành phố phía Bắc; Để chủ động phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam, bệnh vàng lụi hại lúa năm 2018 và các năm tiếp theo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do hai bệnh này gây ra cho sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam, bệnh vàng lụi hại lúa; kiện toàn, tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống sâu bệnh, chuột hại ở các cấp huyện và cơ sở.

b) Xây dựng kế hoạch, chủ động phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi hại lúa trên địa bàn; thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ bệnh theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó cần tập trung thực hiện:

- Tích cực tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn nông dân nhận biết và phòng trừ rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen, bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, đại lý kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, giống, phân bón kém chất lượng hoặc lợi dụng có dịch để tăng giá.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện:

+ Vệ sinh đồng ruộng (dọn sạch lúa chét, cỏ dại là ký chủ phụ của rầy) nhất là ở những nơi vụ trước đã bị bệnh để tiêu hủy triệt để nguồn bệnh, tiến hành cày ải trong vụ xuân, làm đất cày vùi sớm trong vụ mùa; nơi có mật độ rầy lưng trắng và rầy xanh đuôi đen cao phải phun trừ trước khi cày vùi, tiêu hủy.

+ Hạn chế tối đa gieo cấy những giống lúa đã bị nhiễm bệnh nặng trong vụ mùa 2017; tăng cường sử dụng giống kháng, chống chịu hoặc ít nhiễm rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen.

+ Giám sát chặt chẽ, bảo vệ mạ không bị nhiễm rầy (mạ vụ xuân che phủ nilon); đối với lúa gieo thẳng vụ xuân, vụ mùa và mạ mùa tiến hành xử lý hạt giống bằng thuốc Bảo vệ thực vật, tích cực, chủ phòng, trừ bệnh khi bệnh, dịch xảy ra; nếu phát hiện mạ có triệu chứng bệnh, tiến hành tiêu hủy cả luống hoặc cả ruộng sau khi đã phun trừ rầy và gieo bổ sung mạ nếu thời vụ cho phép.

+ Báo cáo kịp thời cho cơ quan chuyên môn khi bệnh chớm phát sinh. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch và tích cực chủ động phòng trừ khi xảy ra dịch bệnh, hỗ trợ nông dân phòng chống dịch theo quy định hiện hành.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hướng dẫn các địa phương về thời vụ, cơ cấu giống và các biện pháp canh tác để phòng bệnh, thay thế các giống lúa đã bị nhiễm nặng bệnh lùn sọc đen phương Nam, vàng lụi trong vụ mùa 2017.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện phòng trừ bệnh; tổng hợp và báo cáo tình hình bệnh và công tác phòng, trừ khi dịch bệnh xảy ra theo đúng các quy định.

- Chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật:

+ Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân và phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân về biện pháp phòng, trừ bệnh ngay từ đầu vụ sản xuất.

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh; phân công cán bộ phụ trách các địa phương hỗ trợ việc kiểm tra, giám sát tình hình bệnh.

+ Chỉ đạo các Trạm Bảo vệ thực vật tăng cường điều tra, phát hiện sớm rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen, bệnh lùn sọc đen phương Nam, vàng lụi và chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ; hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng, trừ bệnh phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất lúa của tỉnh.

+ Thực hiện bẫy đèn để theo dõi, xác định cao điểm rầy, lấy mẫu rầy giám định, kiểm tra tỷ lệ rầy mang virus để hướng dẫn nông dân phun trừ kịp thời, ngăn chặn rầy lây lan nguồn bệnh.

+ Chủ trì và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thanh tra, kiểm tra và các cơ sở, đại lý kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật nhất là trong thời gian có dịch bệnh xảy ra.

3. Sở Tài chính

Chủ trì và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí tập huấn, tuyên truyền phòng chống dịch ở các cấp và hỗ trợ nông dân phòng chống dịch (nếu có) theo quy định hiện hành.

4. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan liên quan tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nhận biết và biện pháp phòng trừ rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen, bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Cục Trồng trọt;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Chi cục BVTV tỉnh;
- Trung tâm CNTT, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VP, Ô. Chính (30b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Cương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa Hải Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Anh Cương
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa Hải Dương

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa Hải Dương

             • 08/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực