Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm núi Ngọc Linh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 18 tháng 09 năm 2017

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SÂM NÚI NGỌC LINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Sâm Núi Ngọc Linh là loài cây đặc hữu quý hiếm, có giá trị cao, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ và Thủ tướng Chính phủ công nhận là sản phẩm Quốc gia; các hộ đồng bào vùng núi Ngọc Linh và các tổ chức, cá nhân đang đẩy mạnh việc gây trồng nhưng sản lượng sâm vẫn còn thấp xa so với nhu cầu. Từ đó, giá hạt giống, củ, thân lá Sâm Núi Ngọc Linh liên tục tăng cao nên xảy ra tình trạng buôn bán củ, lá, các chế phm giả Sâm Núi Ngọc Linh (sau đây gọi tt là hàng giả) và một số sản phẩm chế biến lấy tên là Sâm Núi Ngọc Linh nhưng không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sẽ là mối nguy lớn làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, mất niềm tin của người tiêu dùng đối với Sâm Núi Ngọc Linh trong thời gian đến.

Để chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng tổ chức, cá nhân giới thiệu, buôn bán hàng giả và một số sản phẩm chế biến từ Sâm Núi Ngọc Linh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được kiểm định chất lượng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu và sản phẩm quốc gia Sâm Núi Ngọc Linh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Nghiêm cấm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng giả và các sản phẩm chế biến từ Sâm Núi Ngọc Linh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được kiểm định chất lượng; sản xuất, kinh doanh giống sâm (hạt giống, cây giống) không có nguồn gốc, xuất xứ từ vùng núi Ngọc Linh dưới mọi hình thức; dẫn nhập các loài sâm khác, có đặc điểm hình thái tương tự Sâm Núi Ngọc Linh (như sâm Tam thất, sâm Vũ điệp, sâm Triều Tiên,...) vào khu vực bảo tồn và phát triển Sâm Núi Ngọc Linh.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu biết về Sâm Núi Ngọc Linh, cách phân biệt Sâm Núi Ngọc Linh thật và giả, chỉ mua Sâm Núi Ngọc Linh ở những địa chỉ đáng tin cậy và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tham gia phát hiện và thông tin kịp thời các trường hợp nghi ngờ gian lận thương mại và buôn bán hàng giả Sâm Núi Ngọc Linh đến cơ quan chức năng có liên quan. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại và các sản phẩm chế biến từ Sâm Núi Ngọc Linh không đảm bảo các quy định hiện hành.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nht là công tác ging và hoàn thiện quy trình gây trồng Sâm Núi Ngọc Linh dưới tán rừng. Hướng dẫn xây dựng và tổ chức kiểm tra công nhận các vườn giống, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, cung ứng cây giống Sâm Núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn, xử lý trường hợp buôn bán hạt giống, cây giống không rõ nguồn gốc.

- Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rng tại các khu vực đang bảo tồn, phát triển cây Sâm Núi Ngọc Linh theo quy hoạch, bảo đảm việc gây trồng đúng hướng dẫn kỹ thuật; phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hoàn chnh các thủ tục pháp lý bổ sung để thành lập Hội Sâm Núi Ngọc Linh và Quế Trà My; tham mưu ban hành và triển khai thực hiện “Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ của tnh Quảng Nam”; chủ trì xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập th, nhãn hiệu chứng nhận “Ngọc Linh, Quảng Nam” trong và ngoài nước cho một số sản phẩm, dịch vụ từ Sâm Núi Ngọc Linh; hoàn chỉnh mở rng vùng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh về đầu tư cơ sở phân tích, kim nghiệm và lựa chọn cơ quan, tổ chức phù hợp thực hiện công tác kiểm định chất lượng sâm nhằm bảo vệ thương hiệu Sâm Núi Ngọc Linh.

4. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ mang nhãn mác Sâm Núi Ngọc Linh; các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái pháp luật gây ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín của Sâm Núi Ngọc Linh. Kiên quyết thu hi, tiêu hủy sản phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định và thông báo công khai kết quả kiểm tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện việc dán tem chống hàng giả cho sản phẩm được chế biến từ cây Sâm Núi Ngọc Linh.

5. Sở Y tế: Chủ trì, phi hp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, nguyên liệu và các sản phẩm khác được sản xuất, chế biến có nguồn gốc từ Sâm Núi Ngọc Linh theo đúng tiêu chuẩn đăng ký chất lượng của tng sản phẩm đó. Ngoài ra, giám định, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành tiêu chuẩn đăng ký chất lượng, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, số đăng ký lưu hành đối với các mặt hàng dược phẩm, nguyên liệu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm,... được sản xuất, chế biến và lưu hành từ nguồn gốc Sâm Núi Ngọc Linh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với những đơn vị vi phạm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc từ Sâm Núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh. Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan về quyn sở hữu công nghiệp (chdẫn địa lý) trong việc cấp phép đăng ký kinh doanh.

- Chủ trì, rà soát tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đối với các sản phẩm sâm củ theo Thông tư liên tịch s 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND huyện Nam Trà My giới thiệu các phiên chợ Sâm Núi Ngọc Linh hằng tháng tại huyện Nam Trà My cho các đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu, mua sắm sản phẩm đặc hữu của tỉnh nhà; thưởng thức nét văn hóa đặc sắc của người dân miền núi Quảng Nam tại huyện Nam Trà My.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, địa phương liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về Sâm Núi Ngọc Linh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng internet, báo, đài trong và ngoài nước.

- Hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị tăng cường tuyên truyền, quảng bá giá trị của Sâm Núi Ngọc Linh; chủ trương, chính sách về quy hoạch, phát triển sâm trên địa bàn tỉnh; giới thiệu những sản phẩm về Sâm Núi Ngọc Linh; ý nghĩa của việc cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh; những dấu hiệu nhận biết sâm thật - sâm giả nhằm giúp cho người dân, du khách tránh mua nhầm các sản phẩm sâm giả trên thị trường; đồng thời, xuất bản chuyên san về Sâm Núi Ngọc Linh Quảng Nam.

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ trong việc quảng bá chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm sâm củ; đồng thời, nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND tỉnh ứng dụng IoT (Intenet of Think) để quản lý sâm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xử lý, đề nghị xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng tên min “samngoclinh” để rao bán các sản phẩm sâm củ và các sản phẩm khác từ sâm gắn với thương hiệu Sâm Núi Ngọc Linh theo đúng các quy định về sở hữu trí tuệ.

9. Công an tỉnh

- Tăng cường công tác điều tra, xử lý nghiêm đối với các đối tượng trộm cắp; các hành vi mua bán, trao đi các loại củ sâm giả; lập các chuyên án điều tra đối với đường dây, tụ điểm sản xuất, kinh doanh, vận chuyển các sản phẩm sâm giả.

- Phối hợp với UBND huyện Nam Trà My trong việc tham mưu, đề xuất Bộ Công an thành lập Đn Công an tại thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My nhằm đảm bảo an ninh, trật tự vùng trồng sâm.

10. UBND huyện Nam Trà My:

- Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ cơ sở và người dân, các chốt sâm về tác hại của sâm giả, từ đó vận động người dân không tham gia vào việc mua bán sâm giả, di thực, dẫn nhập các loại sâm từ những vùng khác, sâm không rõ nguồn gốc xuất xvào trồng trong vùng quy hoạch Sâm Núi Ngọc Linh. Kịp thời thông tin, báo cáo cho các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khi phát hiện ra những trường hợp giao dịch, mua bán sâm giả trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp kinh doanh sâm trên địa bàn huyện về tác hại khi buôn bán sâm giả, thực hiện ký cam kết không buôn bán sâm giả.

- Phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh kiểm tra, rà soát tại các khu vực trng sâm trên địa bàn huyện để vận động, hướng dẫn các chủ trồng Sâm Núi Ngọc Linh khai báo slượng, nguồn gốc xuất xứ sâm hồng và đăng ký sử dụng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý; kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân trồng sâm không rõ nguồn gốc, du nhập các loài sâm khác trồng xen ln với Sâm Núi Ngọc Linh trong vùng quy hoạch.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành và đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cây Sâm Núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chuyên mục, chương trình, tờ rơi trong việc hướng dẫn, nhận biết sâm thật, sâm giả và đăng trên cổng thông tin điện tử của huyện.

- Tổ chức tốt phiên chợ sâm núi hằng tháng và Hội chợ sâm núi hằng năm, việc tổ chức nên gắn với các tour du lịch trải nghiệm văn hóa đồng bào Xơ đăng, xã Trà Linh nhằm thu hút thêm chỉ tiêu khách hàng muốn mua sâm; phối hợp thành lập đội liên ngành để quản lý an ninh trật tự, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại tại các phiên chợ, Hội chợ Sâm Núi Ngọc Linh do UBND huyện tổ chức.

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã trong công tác chỉ đạo, thực hiện quản lý gây trồng và buôn bán các sản phẩm từ sâm trên địa bàn; kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện và các đơn vị có liên quan trong trường hợp phát hiện những hành vi buôn bán, gây trồng sâm giả trên địa bàn do xã quản lý.

- Chỉ đạo Công an huyện tăng cường các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trộm cp và mua bán sâm giả trên địa bàn huyện. Sớm đy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các vụ án trộm cắp Sâm Núi Ngọc Linh trong thời gian qua để đưa ra xét xử.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
 - TT TU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Hội, Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- Báo QN, Đài PT-TH QN;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;

- Lưu VT, TH, VX, KTTH, NC, KTN.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2017
Ngày hiệu lực18/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm núi Ngọc Linh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm núi Ngọc Linh Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành18/09/2017
        Ngày hiệu lực18/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm núi Ngọc Linh Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm núi Ngọc Linh Quảng Nam

           • 18/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực