Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2018 chỉ đạo nhiệm vụ từ nguồn thu tiền sử dụng đất Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 08 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018

Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc những giải pháp ngay từ đầu năm.

Công tác thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả nhất định. Đây là nguồn thu có vai trò quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước và là nguồn vốn huy động chủ yếu cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất,...

Thu tiền sử dụng đất 8 tháng đầu năm 2018 gần đạt dự toán được giao và tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng nguồn thu cần phải đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất; trong lúc đó những năm qua đang tập trung bố trí nguồn thu tiền sử dụng đất chủ yếu cho đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng mà chưa quan tâm đầy đủ đến công tác giải phóng mặt bằng phát triển quỹ đất để đấu giá và tái định cư, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mang tính chất lâu dài.

Để đẩy nhanh và triển khai đồng bộ, thuận lợi các dự án phát triển kinh tế xã hội trong các năm tới cũng như góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu, sử dụng có hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là huyện) tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao nhằm tăng nhanh nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2018 và chuẩn bị cho các năm tiếp theo, cụ thể như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị, Ban Quản lý các Khu kinh tế công nghiệp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung đôn đốc việc đầu tư hoàn chỉnh các khu quy hoạch đấu giá đất để tăng thu tiền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh theo hướng ưu tiên bổ sung Quỹ phát triển đất để đảm bảo nguồn vốn bố trí cho các dự án đang triển khai cũng như khởi công mới trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Căn cứ nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện những dự án và nhiệm vụ đã được giao trong dự toán đầu năm. Đối với những huyện vượt thu tiền sử dụng đất trong năm 2018, UBND huyện sớm báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp phương án sử dụng tiền vượt thu sử dụng đất theo hướng sử dụng tối thiểu 70% số vượt thu để đầu tư các dự án phục vụ tái định cư và tạo quỹ đất bán đấu giá, đồng thời gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/11/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Rà soát, sắp xếp lại danh mục đầu tư công năm 2019 và 2020 từ nguồn thu sử dụng đất, điều chỉnh các dự án chưa thực sự cấp bách để chuyển vốn sang bố trí cho các dự án tái định cư, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất. Từ năm 2019 trở đi, ưu tiên bố trí dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất để giải phóng mặt bằng, đầu tư tạo quỹ đất bán đấu giá, phục vụ tái định cư sau đó mới bố trí các nhiệm vụ đầu tư phát triển khác.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TX, Tp.Huế;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2018
Ngày hiệu lực25/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2018 chỉ đạo nhiệm vụ từ nguồn thu tiền sử dụng đất Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2018 chỉ đạo nhiệm vụ từ nguồn thu tiền sử dụng đất Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành25/08/2018
        Ngày hiệu lực25/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2018 chỉ đạo nhiệm vụ từ nguồn thu tiền sử dụng đất Thừa Thiên Huế

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2018 chỉ đạo nhiệm vụ từ nguồn thu tiền sử dụng đất Thừa Thiên Huế

              • 25/08/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/08/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực