Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý tàu bay không người lái Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ

Trong những năm qua, việc quản lý, khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh cơ bản đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác quản lý vùng trời, quản lý các hoạt động bay, đảm bảo an toàn cả trên không và mặt đất. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (đặc biệt là các thiết bị bay Flycam có gắn camera) trong hoạt động vui chơi, giải trí dưới hình thức tự phát, không có giy cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Các hoạt động trên tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, khó khăn cho công tác quản lý vùng trời, quản lý các hoạt động bay, dễ gây mất an toàn cho người, phương tiện và các hoạt động bay, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng làm phương tiện để thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị.

Đ tăng cường công tác quản lý, giám sát và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng các thiết bị bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ trái phép có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đề phòng các đối tượng xấu lợi dụng thiết bị bay không người lái vào các hoạt động vi phạm pháp luật như thu thập thông tin khu vực cấm, treo cờ, biểu ngữ, rải truyền đơn phản động, khủng bố... làm nguy hại đến quốc phòng an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành tăng cường quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị định số: 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Quyết định số: 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; Nghị định số: 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Nghị định số: 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết quản lý hoạt động bay; Thông tư số: 35/2017/TT-BQP ngày 12/02/2017 của Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi đã được cấp phép bay; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm hồ sơ thủ tục đề nghị Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng cấp phép bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi có nhu cầu; hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ hoạt động bay theo mục đích, phạm vi, khu vực được cấp phép bay.

- Phi hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan quản lý, theo dõi, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm Nghị định số: 36/2008/NĐ-CP , Nghị định số: 79/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số: 35/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập Tổ tuần tra tuần tra, kiểm soát nắm chắc các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ ở địa phương. Sử dụng phương tiện chế áp vô tuyến điện khống chế, thu giữ thiết bị bay không người lái hoạt động không phép.

3. Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ (mô hình bay, khí cầu, dù bay, Flycam...) trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan Báo Lào Cai, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

Tổ chức tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân nắm, hiểu và thực hiện đúng quy định tại Nghị định s: 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số: 35/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; trong đó, chú trọng phổ biến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay; các hành vi nghiêm cấm khi khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường các biện pháp và tổ chức thực hiện việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo cơ quan Quân sự chủ trì, phi hợp với lực lượng Công an, Biên phòng (nếu có) và UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Tổ tuần tra, kiểm soát nắm chắc các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ ở địa phương.

- Khi được phép tổ chức các sự kiện, quảng bá hình ảnh của địa phương, nếu sử dụng các thiết bị bay không người lái để quay phim, chụp ảnh phải làm thủ tục xin phép bay của cấp có thẩm quyền trước khi tổ chức các hoạt động bay đúng quy định của pháp luật.

- Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, các phương tiện bay khi chưa cp phép phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để chỉ đạo.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sự việc trên địa bàn mình mà không kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định ca pháp luật.

7. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- Thành viên Ban ch
đạo PKND tnh;
- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Bộ CH Quân sự t
nh (03 bàn);
- Bộ CH Bộ đội BP t
nh;
- Công an t
nh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng Tnh ủy;
- Lãnh đạo VP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TH4,5, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý tàu bay không người lái Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý tàu bay không người lái Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành15/10/2019
        Ngày hiệu lực15/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý tàu bay không người lái Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý tàu bay không người lái Lào Cai

           • 15/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực