Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND gắn kết quả cải cách hành chính với thi đua khen thưởng Bắc Kạn 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GẮN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà cả nước đang tập trung thực hiện. Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Những hạn chế, yếu kém có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan, đó là: Người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác cải cách hành chính, chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nên dẫn đến chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu giải pháp cụ thể, thiếu kiểm tra, giám sát; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức, thực hiện công tác cải cách hành chính chưa được làm rõ.

Để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phải gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh), như sau:

a) Khi xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cá nhân là người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, ngoài các quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng còn phải căn cứ vào kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm xét khen thưởng. Kết quả xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm được cấp có thẩm quyền xếp loại khá trở lên mới xét khen thưởng; đối với khen thưởng cấp tỉnh, kết quả xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm phải đạt từ loại tốt trở lên.

b) Đối với tập thể là cơ quan hành chính nhà nước các cấp ngoài các quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng còn phải căn cứ kết quả xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm được cấp có thẩm quyền xếp loại từ khá trở lên mới được xét khen thưởng.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn không được cấp có thẩm quyền xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm thì không xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân là người đứng đầu cơ quan hành chính đó.

3. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Quyết định số: 2247/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và nội dung Chỉ thị này, thực hiện xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chị thị đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực thuộc.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2016
Ngày hiệu lực22/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND gắn kết quả cải cách hành chính với thi đua khen thưởng Bắc Kạn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND gắn kết quả cải cách hành chính với thi đua khen thưởng Bắc Kạn 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành22/12/2016
        Ngày hiệu lực22/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND gắn kết quả cải cách hành chính với thi đua khen thưởng Bắc Kạn 2016

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND gắn kết quả cải cách hành chính với thi đua khen thưởng Bắc Kạn 2016

             • 22/12/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/12/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực