Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa Nghệ An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các lực lượng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; trật tự, kỷ cương của hoạt động giao thông vận tải đường thủy được giữ vững. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên cả nước đã liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn giữa phương tiện thủy với cầu vượt sông, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ở Nghệ An, tình hình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép làm biến đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông, tình trạng vi phạm pháp luật về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy, điều kiện của thuyền viên, cảng, bến trái phép, không đảm bảo điều kiện an toàn, phương tiện vận chuyển khách du lịch trái phép trên tuyến Lan Châu - Hòn Ngư và các lòng hồ thủy điện, xuất hiện một số nhà hàng nổi trên lòng hồ..., tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy. Hoạt động các tàu ở khu vực cửa sông, các phương tiện vận tải biển, tàu thuyền khai thác thủy, hải sản, phương tiện dân sinh trong vùng nước thủy nội địa ở ven biển còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giao thông vận tải

- Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; tham gia ý kiến đối với các công trình, dự án liên quan đến đường thủy nội địa, đặc biệt là các công trình, dự án khai thác khoáng sản, nạo vét luồng lạch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực đường thủy nội địa.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch cảng, bến thủy nội địa, quy hoạch nuôi trồng thủy sản; xây dựng kế hoạch trin khai, quản lý làng chài, nuôi trng thủy sản, đăng, đáy cá, xây dựng công trình và các hoạt động khác vi phạm hành lang bảo vệ luồng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh. Tổng điều tra phương tiện thủy nội địa và thuyền viên, người lái phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy, các công trình vượt sông (cầu, đường dây tải điện, đường ống…) để có giải pháp xử lý những bất cập, thiếu sót. Tổ chức thẩm định trước khi cấp phép đối với các dự án khai thác cát, sỏi, nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm theo quy định. Tăng cường công tác đăng ký, quản lý, kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện; đào tạo, cấp Giấy chứng nhận kh năng chuyên môn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo thuyn viên, người lái phương tiện thủy nội địa;.

- Phối hợp với Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; xử lý các cảng, bến thủy nội địa, công trình hoạt động trái phép, không đủ điều kiện an toàn, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa.

- Chỉ đạo tăng cường công tác điều tiết, bảo đảm giao thông tại luồng lạch khan cạn, nơi thi công các công trình có ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiểm tra và bổ sung hệ thống báo hiệu đường thủy; phối hợp với địa phương liên quan thực hiện việc nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa. Phối hợp với cơ quan đăng kiểm thực hiện việc kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thủy nội địa, tuần tra, kim soát, xử lý nghiêm các phương tiện không đăng kim hoặc hết hạn đăng kiểm.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa giai đoạn 2016 - 2020.

2. Công an tỉnh

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. Phối hợp với các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả tuyên truyn, ph biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; chỉ đạo tiếp tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020.

- Phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh tuyên truyn, tuần tra, kim soát, quản lý nhân hộ khu mặt nước, phòng chng tội phạm, phòng chống ô nhiễm môi trường, xây dựng và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên đường thủy nội địa”.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch về kiểm soát, xử lý vi phạm tải trọng đối với phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa.

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo các đơn vị, chủ công trình đường dây tải điện, tuyến đường ống qua sông phối với các cơ quan quản lý giao thông đường thủy tổ chức lắp đặt và duy trì báo hiệu đường thủy nội địa theo đúng quy định.

4. BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các khu vực cửa khẩu, cảng biển theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các lực lượng tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên sông, biển và khu vực biên giới.

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát đường thủy trong khu vực biên giới, biển. Phối hợp xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, vận chuyển khách du lịch trái phép trên các tuyến đường thủy.

- Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực biên giới. Phối hợp nắm tình hình, trao đổi, cung cấp thông tin, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh trên đường thủy trong khu vực biên giới, biển.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các lực lượng liên quan tổ chức kiểm soát việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong vận tải, xếp dỡ hàng hóa tại các cảng, bến thủy nội địa, thi công công trình, khai thác cát, sỏi, khoáng sản trên đường thủy nội địa; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông mở đợt phát động học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá rèn luyện của học sinh. Chỉ đạo các trường học rà soát, trang bị cặp phao, áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo các đơn vị trc thuộc phối hợp tuyên truyền và đưa nội dung Luật giao thông đường thủy nội địa vào nội dung đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn cho người điu khin phương tiện khai thác thủy sản.

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, đnh hướng đến năm 2030.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải đôn đốc, kiểm tra thực hiện việc lắp đặt, duy trì báo hiệu đường thủy nội địa đối với các công trình thủy lợi; đồng thời, kịp thời thanh loại các công trình thủy lợi không còn sử dụng nhưng ảnh hưởng đến luồng và hành lang bảo vệ luồng.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

- Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch cảng, bến thủy nội địa, quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên đường thủy địa phương; xây dựng kế hoạch trin khai, quản lý làng chài, nuôi trng thủy sản, đăng, đáy cá, xây dựng công trình và các hoạt động khác trên hành lang bảo vệ luồng.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải thanh loại các chướng ngại vật, các công trình ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, gây ảnh hưởng an toàn giao thông đường thủy.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để xảy ra tai nạn đối với vận tải hành khách ngang sông trên địa bàn quản lý. Phối hợp tổ chức đăng ký, quản lý phương tiện thủy theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho người dân bằng các hình thức sát thực, phù hợp với từng đối tượng.

10Thường trực Ban ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm phối hợp hoạt động, theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị; theo dõi, tham mưu biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, phê bình các đơn vị thực hiện yếu, thiếu trách nhiệm; kịp thời kiến nghị biện pháp xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Gửi kế hoạch của đơn vị, địa phương mình về UBND tỉnh (qua Sở Giao thông - Vận tải) trước ngày 05/10/2016./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2016
Ngày hiệu lực23/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa Nghệ An 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHuỳnh Thanh Điền
        Ngày ban hành23/09/2016
        Ngày hiệu lực23/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa Nghệ An 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa Nghệ An 2016

           • 23/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực