Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2008 tăng cường tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội của tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2008 tăng cường tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Yên Bái, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 29 tháng 6 năm 2006. Nhằm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác BHXH sau khi Luật BHXH có hiệu lực thi hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTB&XH ngày 30 tháng 01 năm 2007 để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP của Chính Phủ.

Sau một thời gian thực hiện Luật BHXH, đại đa số các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt quy định về công tác BHXH nói chung và BHXH bắt buộc nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Còn một số cơ quan, đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện nghiêm Luật BHXH: Trốn tránh việc đóng BHXH và chậm đóng BHXH cho người lao động; Quản lý lỏng lẻo hồ sơ của người lao động dẫn đến khó khăn trong việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động…

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về các chế độ BHXH bắt buộc, đồng thời nhanh chóng đưa Luật BHXH vào cuộc sống, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu như sau:

1- Đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động:

Tổ chức cho mọi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung của Luật BHXH, từ đó để mọi người nhận rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH.

Đăng ký tham gia đầy đủ BHXH cho công chức, viên chức và công nhân lao động, nộp BHXH đầy đủ, đúng kỳ cho cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.

Bảo quản, lưu trữ đầy đủ hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động theo quy định; Trường hợp thất lạc hồ sơ, thiếu hồ sơ phải bổ sung kịp thời.

Bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để làm công tác BHXH tại đơn vị; Thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan BHXH các cấp để giải quyết kịp thời các chế độ chính sách BHXH cho người lao động.

2- Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, cấp uỷ, chính quyền các huyện, thị, thành phố để tổ chức tuyên truyền tới tất cả các đối tượng tham gia BHXH, nội dung tuyên truyền đảm bảo ngắn, gọn, dễ hiểu, bằng nhiều hình thức để Luật BHXH nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm các thủ tục giấy tờ không cần thiết, giải quyết nhanh, chính xác, đúng pháp luật các chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH và người đang thụ hưởng các chế độ chính sách BHXH theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho chủ sử dụng lao động và cán bộ làm công tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động.

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ngành chức năng liên quan của tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các cấp để tổ chức đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động và các địa phương trong tỉnh.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện Luật BHXH với Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công tác của ngành.

3- Đối với các ngành liên quan:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh và các ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh để kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH ở các đơn vị sử dụng lao động, đồng thời sử lý nghiêm minh đối với các đơn vị vi phạm Luật BHXH theo quy định.

4- Đối với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố:

Tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng lao động tại địa phương tổ chức thực hiện tốt Luật BHXH.

Thực hiện Luật BHXH là quyền lợi và trách nhiệm của cơ quan BHXH, chủ sử dụng lao động và người lao động nhằm tiến tới mục tiêu thực hiện BHXH cho mọi người lao động theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, các đơn vị sử dụng lao động khẩn trương tổ chức thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả về Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.

 

 

K.T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực09/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2008 tăng cường tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2008 tăng cường tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực09/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2008 tăng cường tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2008 tăng cường tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội

           • 09/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực