Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND xử lý cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại C Thái Nguyên 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 9 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XỬ LÝ CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM XẾP LOẠI C THEO THÔNG TƯ SỐ 45/2014/TT-BNNPTNT NGÀY 03/12/2014 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY ngày 31/8/2015 về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT; để chủ động ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm từ gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tỉnh Thái Nguyên (Ban chỉ đạo 389 tỉnh), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Ban chỉ đạo 389 tỉnh: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động giết mổ động vật nhỏ lẻ, không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm, các sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Rà soát, đánh giá công tác thực hiện Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013-2015 tại từng địa phương cụ thể; nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp để hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 10/9/2013;

b) Chỉ đạo các đơn vị của Sở căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp thực hiện kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo quy định;

c) Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nghiêm Điều 17, Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

3. Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức công bố quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, thông tin tuyên truyền thường xuyên, liên tục về các quy định của pháp luật, của tỉnh khi tham gia giết mổ động vật, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm nhằm nâng cao nhận thức của người dân tại địa phương, tạo thói quen cho người kinh doanh và người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm giết mổ từ các cơ sở giết mổ có kiểm soát của cơ quan chuyên ngành thú y.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo các đơn vị thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp thực hiện kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Thường trực Ban chỉ đạo Đề án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013-2015 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện ở các ngành, các địa phương, tổng hợp kết quả triển khai báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;
- Các Sở: Công thương, Y tế,
NN&PTNT, KH&ĐT;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các thành viên BCĐ ĐA XDXCSGMGSGC tập trung tỉnh, giai đoạn 2013-2015;
- Báo Thái Nguyên;
- Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KTNBách, Toàn, TH.
Bachđt, 14/9/15

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND xử lý cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại C Thái Nguyên 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND xử lý cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại C Thái Nguyên 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýDương Ngọc Long
        Ngày ban hành17/09/2015
        Ngày hiệu lực17/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND xử lý cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại C Thái Nguyên 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND xử lý cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại C Thái Nguyên 2015

           • 17/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực