Chỉ thị 16-TTg

Chỉ thị 16-TTg năm 1976 về việc thi hành chế độ nửa cung cấp về nhà ở, điện, nước đối với cán bộ, công nhân, viên chức và gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 1976 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THI HÀNH CHẾ ĐỘ NỬA CUNG CẤP VỀ NHÀ Ở, ĐIỆN, NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC VÀ GIA ĐÌNH

Ngày 08 tháng 12 năm 1958, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 529-TTg quy định tạm thời chế độ nửa cung cấp về nhà ở.

Nhưng trong mấy năm vừa qua, việc thực hiện những quy định của Thông tư đó không thống nhất, ảnh hưởng đến tư tưởng và thu nhập của công nhân, viên chức, làm phát sinh thêm những bất hợp lý mới.

Để giảm bớt khó khăn và ổn định đời sống công nhân, viên chức, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Trong khi chờ đợi việc cải tiến chế độ tiền lương và nâng lương, những cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế Nhà nước cùng với những người trong gia đình (bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con) được xếp ở trong các khu nhà ở do Nhà nước xây dựng không kể nhà đó thuộc cơ quan quản lý nhà đất cho thuê hay các ngành còn tự quản lý ở các thành phố, thị xã, thị trấn, nông, lâm trường đều được hưởng chế độ  nửa cung cấp về nhà ở, điện, nước, theo đúng những quy định trong Thông tư số 529-TTg ngày 08-12-1958 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 84-TT/NV ngày 24-12-1958 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành.

2. Chỉ thị này thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1976.

Những trường hợp chưa thi hành đúng như Thông tư trên thì phải thi hành cho đúng không đặt vấn đề truy lĩnh hoăc truy hoàn số tiền chênh lệch. Những trường hợp nào chưa trả tiền nhà thì phải tiến hành thu.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp cùng Bộ Tài chính, Bộ Lao động hướng dẫn việc thực hiện chỉ thỉ này.

 

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG


 
 

Đỗ Mười

 

Thuộc tính văn bản 16-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 16-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/01/1976
Ngày hiệu lực 01/01/1976
Ngày công báo 15/01/1976
Số công báo Số 1
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Chỉ thị 16-TTg thi hành chế độ nửa cung cấp về nhà ở, điện, nước cán bộ, công nhân, viên chức gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 16-TTg thi hành chế độ nửa cung cấp về nhà ở, điện, nước cán bộ, công nhân, viên chức gia đình
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 16-TTg
Cơ quan ban hành Phó Thủ tướng Chính phủ
Người ký Đỗ Mười
Ngày ban hành 08/01/1976
Ngày hiệu lực 01/01/1976
Ngày công báo 15/01/1976
Số công báo Số 1
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 08/01/1976

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/01/1976

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/01/1976

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực