Chỉ thị 17/2000/CT-UB

Chỉ thị 17/2000/CT-UB thực hiện giá bán điện và quản lý lưới điện nông thôn do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chỉ thị 17/2000/CT-UB thực hiện giá bán điện quản lý lưới điện nông thôn Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản đã rà soát tỉnh Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 23/03/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/2000/CT-UB thực hiện giá bán điện quản lý lưới điện nông thôn Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2000/CT-UB

Buôn Ma Thuột, ngày 11 tháng 08 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN VÀ QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN.

Ngày 03 tháng 11 năm 1998, Chính phủ ban hành công văn số 1303/CP-KTTH về việc giá bán điện đến hộ nông dân và ngày 10/02/1999, Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Công nghiệp ban hành thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT/BVGCP-BCN, hướng dẫn thực hiện giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt đến hộ dân nông thôn.

Trên địa bàn tỉnh ta hiện nay, lưới điện nông thôn ở nhiều nơi chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tổn thất điện năng cao, công tác quản lý nhà nước về giá điện chưa được chú trọng, giá bán điện đến hộ tiêu dùng không thống nhất, thường cao hơn giá quy định của Chính phủ.

Để thực hiện giá bán điện nông thôn và quản lý lưới điện nông thôn theo quy định của Nhà nước; UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ thị :

1) Sở Công nghiệp :

- Hướng dẫn các Tổ chức quản lý điện nông thôn tổ chức quản lý lưới điện nông thôn đúng theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Điện lực Đắk Lắk tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên quản lý vận hành lưới điện nông thôn.

- Chủ trì, cùng Sở Tài chính Vật giá và các ngành liên quan hướng dẫn các Tổ chức quản lý điện nông thôn thực hiện việc xây dựng và trình duyệt phương án giá bán điện đến hộ nông dân. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính vật giá thẩm tra và trình UBND tỉnh duyệt phương án giá bán điện nông thôn.

- Chủ động tổ chức, hoặc phối hợp với các ngành liên quan thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất (khi cần thiết), kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm.

- Thực hiện chức năng giám sát điện năng theo quy định của Bộ Công nghiệp.

2) Sở Tài chính Vật giá :

Hướng dẫn, kiểm tra về tài chính của các Tổ chức quản lý điện nông thôn. Phối hợp với Sở Công nghiệp trong việc hướng dẫn giá bán điện, thẩm tra phương án giá bán điện.

3) Sở Kế hoạch và Đầu tư :

- Chủ động phối hợp với Sở Công nghiệp và các địa phương lập kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo đối với các lưới điện hạ áp nông thôn không đảm bảo an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổn thất điện năng cao. Ưu tiên vốn cho những vùng kinh tế khó khăn, vùng đồng bào dân tộc tại chỗ, trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công nghiệp hướng dẫn thủ tục chuyển đổi hoặc thành lập mới các Tổ chức quản lý điện nông thôn theo quy định hiện hành.

5) Cục Thuế tỉnh :

- Hướng dẫn các Tổ chức quản lý điện nông thôn mở sổ sách thống kê kế toán, sử dụng hóa đơn, chứng từ ... đúng quy định và thực hiện nghĩa vụ thuế trong hoạt động mua bán điện.

- Cung cấp hóa đơn bán điện cho các Tổ chức quản lý điện nông thôn.

6) Điện lực Đắk Lắk :

Hướng dẫn các Tổ chức quản lý điện nông thôn về kinh nghiệm quản lý vận hành lưới điện, chống tổn thất điện năng, lắp đặt điện kế, quản lý mua bán điện.

7) UBND huyện và thành phố Buôn Ma Thuột :

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các phòng ban chức năng: theo thẩm quyền tăng cường chỉ đạo, giám sát hoạt động và yêu cầu các Tổ chức quản lý điện nông thôn thực hiện đúng các quy định về quản lý, thực hiện giá bán điện nông thôn.

- Có trách nhiệm nghiên cứu, đầu tư cải tạo các lưới điện hạ áp nông thôn cho đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, nhằm đảm bảo giá bán điện theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý và giá điện nông thôn trong địa bàn về Sở Công nghiệp theo định kỳ 6 tháng, một năm.

8) Tổ chức quản lý điện nông thôn (kể cả Điện lực Đắk Lắk) :

- Có trách nhiệm quản lý tốt tài sản lưới điện nông thôn, phát quang hành lang tuyến, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tìm biện pháp kỹ thuật và tổ chức quản lý phù hợp (như cải tạo, nâng cấp lưới điện, thay thế công tơ không đủ tiêu chuẩn, cân pha….. xóa bỏ cai thầu điện tư nhân, áp dụng mô hình như: Ban điện xã, hợp tác xã, doanh nghiệp quản lý điện ...) để giảm tổn thất điện năng, giảm chi phí vận hành, bảo đảm giá bán điện đến hộ nông thôn bằng mức giá trần 700 đồng/KWh; Những nơi có giá bán điện thấp hơn 700 đồng/KWh thì tiếp tục giữ nguyên giá.

- Thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về giá điện, quản lý vận hành an toàn điện và chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền.

- Xây dựng phương án giá bán điện, gởi về Sở Công nghiệp để thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt; Thực hiện theo giá bán điện đã được duyệt và thông báo công khai cho các hộ sử dụng điện biết.

- Thực hiện hạch toán tài chính theo đúng quy định hiện hành

- Định kỳ ba tháng một lần, lập báo cáo về công tác quản lý và thực hiện giá bán điện nông thôn gởi UBND huyện (thành phố Buôn Ma Thuột).

9) Tổ chức thực hiện :

- Sở Công nghiệp là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan, thống nhất phân công thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao; Đánh giá, rút kinh nghiệm, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công nghiệp.

- Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Tổ chức quản lý điện nông thôn, có trách nhiệm phối hợp với Sở Công nghiệp và các cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình về Sở Công nghiệp.

- Quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị làm việc trực tiếp hoặc gởi báo cáo về Sở Công nghiệp để được hướng dẫn, giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở Công nghiệp báo cáo UBND tỉnh để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo),
- Bộ Công nghiệp (để báo cáo);
- Sở Công nghiệp;
- Sở Tài chính Vật giá;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư,
- Cục Thuế tỉnh,
- Điện lực Đắk Lắk,
- UBND huyện, TP BMT,
- Các Tổ chức quản lý điện nông thôn, (nhờ UBND huyện, TP sao gởi)
- Lưu VT-CN, TM.
(270CTgiaDi)

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CHỦ TỊCH
Y Luyện Niê KDăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2000/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/2000/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2000
Ngày hiệu lực11/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/03/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2000/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 17/2000/CT-UB thực hiện giá bán điện quản lý lưới điện nông thôn Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/2000/CT-UB thực hiện giá bán điện quản lý lưới điện nông thôn Đắk Lắk
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/2000/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýY Luyện Niê KDăm
        Ngày ban hành11/08/2000
        Ngày hiệu lực11/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/03/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 17/2000/CT-UB thực hiện giá bán điện quản lý lưới điện nông thôn Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/2000/CT-UB thực hiện giá bán điện quản lý lưới điện nông thôn Đắk Lắk