Chỉ thị 17/2004/CT-UB

Chỉ thị 17/2004/CT-UB về đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/2004/CT-UB đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2004/CT-UB

Hưng Yên, ngày 06 tháng 08 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Những năm qua, nhất là từ khi có Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở của tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả giải quyết vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm, tội phạm, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, ở một số địa phương, công tác hòa giải còn chưa thực sự được quan tâm cả về tổ chức và hoạt động hòa giải, các đoàn thể nhân dân chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền trong công tác hòa giải, hiệu quả hoạt động hòa giải còn những hạn chế, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; từ đó nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật, về vai trò, nhiệm vụ của tổ hòa giải cho cán bộ, nhân dân, nhất là cán bộ chính quyền, đoàn thể, tổ viên tổ hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán việc làm trái pháp luật, trái đạo đức xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các Tổ hòa giải và Hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Củng cố kiện toàn các Tổ hòa giải hiện có, thành lập các Tổ hòa giải ở những nơi còn thiếu, đảm bảo mỗi thôn, xóm, cụm dân cư, tổ dân phố có một Tổ hòa giải đặt dưới sự lãnh đạo, quản ký của các cấp ủy Đảng và chính quyền, tạo nên sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể nhân dân, phát huy quyền dân chủ và tự quản của nhân dân trong tổ chức và hoạt động hòa giải.

Rà soát lại đội ngũ Hòa giải viên, để có biện pháp tăng cường cả về số lượng và chất lượng Hòa giải viên trong các Tổ hòa giải, đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, thành phần theo quy định của pháp luật; động viên đông đảo mọi người tích cực tham gia công tác hòa giải.

3. Giao sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác hòa giải của UBND cấp huyện, cấp xã; có biện pháp thường xuyên bồi dưỡng lý luận, nhận thức, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, cung cấp tài liệu liên quan đến công tác hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên; phối hợp với sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tạo điều kiện cho các tổ hòa giải, các hòa giải viên hoạt động thuận lợi; đảm bảo các tranh chấp ở cơ sở được phát hiện kịp thời và giải quyết thông qua công tác hòa giải.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên; các tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tư pháp, cơ quan Nhà nước hữu quan hướng dẫn, lựa chọn, giới thiệu thành viên tham gia hòa giải là những người có kinh nghiệm, hiểu biết về pháp luật và xã hội, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình với công tác hòa giải, có phẩm chất đạo đức tốt để nhân dân bầu, Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận; vận động nhân dân tham gia xây dựng các Tổ hòa giải gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa… Thúc đẩy phong trào xây dựng Tổ hòa giải ở thôn, xóm, cụm dân cư, tổ dân phố, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Giao Giám đốc sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai tới các tầng lớp nhân dân ở thôn, xóm, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- UBMTTQ tỉnh
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh
- UBND huyện, thị xã
- CV: NC
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Phách

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2004
Ngày hiệu lực06/08/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 17/2004/CT-UB đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/2004/CT-UB đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Đình Phách
        Ngày ban hành06/08/2004
        Ngày hiệu lực06/08/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 17/2004/CT-UB đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/2004/CT-UB đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở

             • 06/08/2004

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/08/2004

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực