Chỉ thị 17/2010/CT-UBND

Chỉ thị 17/2010/CT-UBND về đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/2010/CT-UBND đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2010/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006, trong những năm qua, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác triển khai và thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách của bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát của ngành chức năng cho thấy, một số địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thực sự quan tâm triển khai, tuyên truyền và có giải pháp tích cực trong công tác thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, hiện tượng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội vẫn còn xảy ra.

Để thực hiện nghiêm túc những quy định về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1.1. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

1.2. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; kịp thời đề xuất, kiến nghị với các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh;

1.3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội theo quy định.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

2.1. Tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

2.2. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, thực hiện việc trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn;

2.3. Hàng năm, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động -Thương binh và Xã hội) về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội.

3. Sở Tài chính:

Xác định điều kiện về giá trị tài sản bị thiệt hại đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý, làm căn cứ để quyết định việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội của các đơn vị.

4. Sở Y tế:

Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động khi có yêu cầu.

5. Các sở, ban ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

5.1. Tổ chức cho người lao động trong đơn vị học tập, quán triệt những nội dung cơ bản về Luật Bảo hiểm xã hội, các văn bản hướng dẫn của trung ương và của tỉnh;

5.2. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm xã hội;

5.3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất, báo cáo về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Lao động -Thương binh và xã hội để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã:

6.1. Chỉ đạo các ngành chức năng, các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp trên địa bàn làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội để người sử dụng lao động và người lao động cùng thực hiện đúng các chế độ của pháp luật;

6.2. Thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương:

Tích cực thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội đến với người dân; đưa nhiều tin, bài phản ánh các điển hình về việc thực hiện bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

8. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh:

8.1. Tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người lao động;

8.2. Tham gia, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

9. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2010
Ngày hiệu lực10/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/2010/CT-UBND đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/2010/CT-UBND đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành30/09/2010
        Ngày hiệu lực10/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 17/2010/CT-UBND đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/2010/CT-UBND đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn

             • 30/09/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/10/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực