Chỉ thị 17/2012/CT-UBND

Chỉ thị 17/2012/CT-UBND triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chỉ thị 17/2012/CT-UBND triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí đã được thay thế bởi Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/2012/CT-UBND triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2012/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 9 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Ngày 30/6/2011 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XII đã ban hành Pháp lệnh số: 16/2011/UBTVQH12 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012) và Nghị định số: 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Để triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (tại văn bản này viết tắt là Pháp lệnh) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh trên địa bàn toàn tỉnh bảo đảm hiệu quả, thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai, quán triệt Pháp lệnh đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về Pháp lệnh.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

Sở Công thương, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Pháp lệnh và các văn bản pháp luật hiện hành.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; biên soạn, in sao, cấp phát tài liệu cho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an, Quân đội nhân dân, Công an xã, Dân quân Tự vệ toàn tỉnh (đặc biệt là lãnh đạo cốt cán và cán bộ chiến sỹ trực tiếp thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ) và các cơ quan, tổ chức được phép sản xuất, trang bị, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngoài phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng để thống nhất về nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

4. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng vũ khí thể thao.

5. Sở Công thương có trách nhiệm phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm, các quy định về việc giao nộp, tiếp nhận và xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quy định về xử lý vi phạm và các trường hợp được nổ súng khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự được quy định tại các điều, khoản trong Pháp lệnh.

7. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định dự toán, cân đối nguồn kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện Pháp lệnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn được trang bị, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

9. Đề nghị Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn để chấp hành nghiêm túc, không vi phạm pháp luật.

10. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điểm, nghiêm trọng về nhập lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm tuyên truyền giáo dục tại địa phương.

11. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thi hành Pháp lệnh.

12. Các Sở, Ban, Ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành trong địa phương, nội bộ cơ quan, đơn vị mình.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2012
Ngày hiệu lực23/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/2012/CT-UBND triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/2012/CT-UBND triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành13/09/2012
        Ngày hiệu lực23/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 17/2012/CT-UBND triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/2012/CT-UBND triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí