Chỉ thị 176/2006/CT-BQP

Chỉ thị 176/2006/CT-BQP về thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 176/2006/CT-BQP chế độ chính sách lực lượng dân quân tự vệ


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 176/2006/CT-BQP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

Sau hơn một năm thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004, hầu hết các cơ quan, đơn vị ở bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện chế độ chính sách và chú trọng bảo đảm ngân sách đáp ứng yêu cầu xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ ở nhiều địa phương, mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân tự vệ tham gia huấn luyện, hoạt động được nâng lên; việc chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ, đảm bảo trang phục cho dân quân tự vệ nòng cốt từng bước được thực hiện; việc xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh hỗ trợ có hiệu quả cho việc xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ.

Tuy nhiên, hiện nay còn 39 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về mức trả cấp lao động cho dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ; còn 13 tỉnh có mức trợ cấp ngày công lao động thấp hơn quy định của Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004; 10 tỉnh chưa chi trả tiền phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ; 6 tỉnh chưa đảm bảo trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ. Chế độ tiền lương, phụ cấp của Xã đội phó thực hiện chưa thống nhất, một số địa phương chi trả phụ cấp thấp dưới 200.000 đồng/tháng; việc lập dự toán và phân bổ ngân sách của một số địa phương chưa đầy đủ theo yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ, còn giao khoán cho cấp xã tự bảo đảm; việc lập quỹ quốc phòng, an ninh ở một số địa phương chưa được triển khai hoặc kết quả huy động còn thấp so với tiềm năng.

Để thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ theo đúng quy định của Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, kịp thời triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Ban Chỉ huy quân sự thuộc các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục quán triệt và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ theo quy định của Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004, Nghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, Nghị định;

2. Bộ Tư lệnh các Quân khu có trách nhiệm giúp Bộ Quốc phòng hướng dẫn, thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004; Nghị định số 184/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành với Uỷ ban nhân dân các địa phương để thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định;

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) có trách nhiệm:

a) Đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh về ngân sách chi cho công tác quốc phòng, trong đó có dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ theo quy định của Pháp lệnh, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương; chú trọng ưu tiên bổ sung ngân sách cho các huyện, xã kinh tế khó khăn hoặc địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

b) Đối với các tỉnh chưa ban hành Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ hoặc mức trợ cấp hiện hành thấp hơn quy định của Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004, phải sớm đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Quyết định làm cơ sở để lập dự toán ngân sách bảo đảm cho công tác dân quân tự vệ năm 2007 và các năm tiếp theo.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trong thời gian qua, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

d) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng dân quân tự vệ, tích cực đóng góp xây dựng quỹ quốc phòng, an ninh hỗ trợ hiệu quả cho việc xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ.

4. Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ huy quân sự các bộ, ngành Trung ương, trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm quản lý của mình chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ theo quy định của Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004.

5. Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo Cục Dân quân tự vệ phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, tham mưu cho Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan đề xuất với Chính phủ xem xét bố trí ngân sách thích hợp để bảo đảm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ tại các bộ, ngành, địa phương, kịp thời đề xuất với Bộ Quốc phòng và các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn sai phạm trong tổ chức thực hiện.

Nhận được Chỉ thị này cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện, hàng quý, sáu tháng và năm báo cáo kết quả về Bộ Tổng tham mưu (qua Cục Dân quân tự vệ) để tổng hợp báo cáo về Bộ Quốc phòng./.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Phùng Quang Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/2006/CT-BQP

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu176/2006/CT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2006
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/2006/CT-BQP

Lược đồ Chỉ thị 176/2006/CT-BQP chế độ chính sách lực lượng dân quân tự vệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 176/2006/CT-BQP chế độ chính sách lực lượng dân quân tự vệ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu176/2006/CT-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýPhùng Quang Thanh
        Ngày ban hành25/10/2006
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 176/2006/CT-BQP chế độ chính sách lực lượng dân quân tự vệ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 176/2006/CT-BQP chế độ chính sách lực lượng dân quân tự vệ

           • 25/10/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực