Chỉ thị 18/2008/CT-UBND

Chỉ thị 18/2008/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất thải rắn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18/2008/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Để đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước đối với chất thải rắn; nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; cải thiện chất lượng môi trường đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện thành công việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các Sở, Ban ngành tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở, Ban ngành liên quan:

- Thường xuyên rà soát, tham mưu xây dựng đồng bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất các dự án đầu tư đổi mới công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn một cách hiệu quả và giảm chi phí cho việc đầu tư các công trình xử lý.

- Huy động các nguồn lực đầu tư của các tổ chức, cá nhân, các dự án của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các dự án hợp tác quốc tế phục vụ cho công tác quản lý chất thải rắn.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức thanh tra môi trường và thanh tra xây dựng các cấp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phát huy hiệu quả phòng chống, khắc phục ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn công nghiệp.

2. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban ngành liên quan khẩn trương lập quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Căn cứ quy định tại mục 1 Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn, trong đó phải khẩn trương lập quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn.

- Lập kế hoạch và thiết kế xây dựng các bãi chôn lấp chất thải đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường.

3. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan xây dựng mức giá thống nhất, phù hợp cho việc thu gom và vận chuyển từng loại chất thải rắn tại các các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh trình Uỷ ban nhân tỉnh ban hành (theo quy định tại Điều 6 Nghị định 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn).

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ vào kế hoạch hàng năm tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án về quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn và xây dựng cơ chế khuyến khích các hoạt động xã hội hoá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

5. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan rà soát, thống kê, kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế và khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng các lò đốt chất thải rắn y tế hợp vệ sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Công thương

Chỉ đạo các ban quản lý chợ, các trung tâm thương mại lập kế hoạch thu gom các nguồn chất thải rắn; phối hợp với lực lượng thanh tra liên ngành kiểm tra phát hiện và xử lý các vi phạm về quản lý chất thải rắn tại các chợ và trung tâm thương mại.

7. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; các Cơ quan Báo, Đài

Tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm khuyến khích, cổ vũ các hoạt động bảo vệ môi trường; tuyên truyền, giáo dục thông qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức quần chúng ở cơ sở, tạo phong trào thi đua, xây dựng nếp sống mới trong khu dân cư tại các đô thị và khu dân cư nông thôn; xuất bản và phổ biến sâu rộng các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn bảo vệ môi trường nói chung và công tác quản lý chất thải rắn nói riêng phù hợp với từng đối tượng và từng địa bàn.

8. Ban quản lý: Khu kinh tế Dung Quất; các Khu công nghiệp; làng nghề

- Chủ động phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan của tỉnh, chính quyền địa phương trong việc vận động giám sát việc thu gom, xử lý chất thải rắn.

- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh doanh trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề thực hiện các quy định về phân loại,  thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải công nghiệp theo quy định, đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

9. Công an tỉnh Quảng Ngãi

- Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan giải quyết các vấn đề về phòng chống ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy chế phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường.

10. UBND các huyện, thành phố

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm những quy định về thu gom, xử lý chất thải rắn theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, đồng thời có biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện/thành phố.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tuỳ theo chức trách chủ động phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức xã hội tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc các Sở, Ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Nhi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2008
Ngày hiệu lực04/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất thải rắn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất thải rắn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrương Ngọc Nhi
        Ngày ban hành25/08/2008
        Ngày hiệu lực04/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất thải rắn

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý chất thải rắn

           • 25/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực