Chỉ thị 18/2009/CT-UBND

Chỉ thị 18/2009/CT-UBND về tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/2009/CT-UBND tăng cường kiểm tra chấn chỉnh vi phạm kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18/2009/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, CHẤN CHỈNH CÁC VI PHẠM TRONG KINH DOANH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT ĐÔNG LẠNH NHẬP KHẨU

Trong 6 tháng đầu năm 2009, sản lượng sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu tiêu thụ trên thị trường thành phố đạt mức trên 38.000 tấn, trong đó chủ yếu là thịt gia cầm, thịt trâu, thịt heo và các loại phụ phẩm với mức tiêu thụ bình quân 180 - 220 tấn/ngày. Qua kiểm tra các ngành chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của nhiều sở, ngành như việc thực hiện các quy định về nhãn hàng hóa không đúng quy định; sản phẩm quá hạn sử dụng; sản phẩm động vật không sử dụng làm thực phẩm cho người; sản phẩm động vật nhập khẩu bị nhiễm vi sinh phải qua xử lý chiếu xạ. Các doanh nghiệp xuất hàng hóa không qua kiểm dịch của ngành thú y đã gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng thành phố. Một số doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm chế biến sử dụng sản phẩm đông lạnh nhập khẩu kém chất lượng, không bảo đảm quy định về thời hạn sử dụng với giá rẻ tạo sự cạnh tranh không bình đẳng gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm trong nước. Việc phối hợp kiểm tra của các cơ quan Trung ương, các sở, ngành thành phố đối với mặt hàng sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu trong thời gian vừa qua chưa chặt chẽ, đồng bộ và khép kín trên địa bàn.

Nhằm tập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ngành thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Rà soát, củng cố và duy trì hoạt động các Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả hoạt động giữa các đơn vị thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành.

- Chấn chỉnh hoạt động các đơn vị kinh doanh sản phẩm động vật nhập khẩu trên địa bàn. Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu tại các kho lạnh, chợ, siêu thị, bếp ăn tập thể, các cơ sở chế biến… đảm bảo việc kinh doanh đúng quy định của pháp luật (về nhãn hàng hóa, bao bì xuất xứ, sản phẩm nguồn gốc rõ ràng, hạn sử dụng...), cũng như điều kiện vệ sinh thú y của kho lạnh và hoạt động bảo quản sản phẩm kinh doanh phải đảm bảo đạt yêu cầu. Kịp thời phát hiện, nhanh chóng xử lý vi phạm trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Sở Y tế, Thường trực Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố:

- Chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát các sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu và việc quản lý, giám sát thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, làm rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các vấn đề phát sinh mà quy định pháp luật chưa chặt chẽ như việc xử lý các lô hàng nhiễm khuẩn vượt mức giới hạn cho phép được xử lý chiếu xạ.

- Thống nhất phương pháp lấy mẫu kiểm nghiệm, chỉ định đơn vị xét nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu một cách khoa học, khách quan, công khai rõ ràng.

3. Sở Công Thương:

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với ngành y tế, thú y và Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các quận, huyện kiểm tra, phát hiện, kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, bảo quản sản phẩm đông lạnh nhập khẩu kinh doanh trên thị trường.

- Chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp kinh doanh kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật nhập khẩu chịu trách nhiệm trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các quận, huyện, cung cấp các thông tin liên quan đến các lô hàng bảo quản trong kho khi có yêu cầu phối hợp, chấn chỉnh việc sắp xếp kho thực phẩm chuyên dụng tránh nhiễm chéo các hóa chất độc hại ảnh hưởng chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị các Bộ, ngành chức năng trong việc xây dựng và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cường phối hợp với ngành y tế, Quản lý thị trường và Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các quận, huyện kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, nhãn hàng hóa, bảo quản sản phẩm đông lạnh nhập khẩu kinh doanh trên thị trường.

5. Hải quan thành phố:

- Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với Cơ quan thú y Vùng VI chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu sản phẩm động vật đông lạnh, giám sát chặt chẽ việc tái xuất các lô hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo 127 thành phố (Ban Chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại).

- Phối hợp với Công an kinh tế xác minh, xử lý theo quy định đối với các doanh nghiệp nhập khẩu đưa hàng hóa về các cảng nhưng không làm các thủ tục thông quan.

6. Công an thành phố:

Hỗ trợ Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố điều tra xác minh, xử lý theo quy định đối với các trường hợp các doanh nghiệp vi phạm xuất bán sản phẩm đông lạnh nhập khẩu không khai báo kiểm dịch, xuất bán các lô hàng chưa hoàn tất các thủ tục thông quan với số lượng lớn. Xử lý hành vi tẩu tán xuất bán sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố:

Phối hợp với các ngành chức năng trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh tình hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Do tính cấp bách trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân thành phố, bảo vệ ngành chăn nuôi phát triển bền vững, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các Sở ngành thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2009
Ngày hiệu lực12/11/2009
Ngày công báo15/11/2009
Số công báoSố 290
Lĩnh vựcThương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/2009/CT-UBND tăng cường kiểm tra chấn chỉnh vi phạm kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/2009/CT-UBND tăng cường kiểm tra chấn chỉnh vi phạm kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành02/11/2009
        Ngày hiệu lực12/11/2009
        Ngày công báo15/11/2009
        Số công báoSố 290
        Lĩnh vựcThương mại, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 18/2009/CT-UBND tăng cường kiểm tra chấn chỉnh vi phạm kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/2009/CT-UBND tăng cường kiểm tra chấn chỉnh vi phạm kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu

              • 02/11/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/11/2009

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/11/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực