Chỉ thị 18-CP

Chỉ thị 18-CP năm 1968 về công tác văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu niên nhi đồng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18-CP công tác văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu niên nhi đồng


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 1968 

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC VĂN HÓA VĂN NGHỆ PHỤC VỤ THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG

Thiếu niên nhi đồng chiếm 47% số dân nước ta, là một lực lượng xã hội quan trọng, không phải chỉ vì trong tương lai, các em sẽ trở thành người chủ đất nước, kế tục sự nghiệp cách mạng, mà ngay từ bây giờ các em đã có thể góp phần phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trở thành những người cách mạng phát triển toàn diện, là sự quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta. Lúc này, chú trọng việc chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng càng có ý nghĩa xã hội, chính trị to lớn, càng nâng cao tinh thần phấn khởi của nhân dân và càng thúc đẩy sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước chóng thắng lợi.

Trong việc giáo dục, rèn luyện thiếu niên nhi đồng, công tác văn hóa văn nghệ giữ một vai trò trọng yếu, là một trong những vũ khí sắc bén nhất để giáo dục chính trị, tư tưởng, tình cảm, nâng cao đạo đức, mở rộng kiến thức cho thiếu niên nhi đồng.

Những năm qua, đặc biệt từ ngày đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, công tác văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu niên nhi đồng đã có nhiều tiến bộ: Bộ văn hóa, Bộ Giáo dục, Ủy ban Thiếu niên nhi đồng Việt Nam, Đoàn thanh niên lao động, các Hội văn học-nghệ thuật, Đài tiếng nói Việt Nam…đã có nhiều cố gắng trong các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu niên nhi đồng. Nhiều địa phương như Hà Nội, Hải phòng, Nam hà, Thái bình, Nghệ an, Hà tĩnh trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, vẫn quan tâm phát triển văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu niên nhi đồng, như đã chú ý tổ chức cho các em sinh hoạt câu lạc bộ, xem phim, múa, hát, diễn kịch…

Tuy nhiên, công tác văn hóa văn nghệ chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do chưa nhận thức rõ sự nghiệp giáo dục thiếu niên nhi đồng là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, chưa thấy rõ vai trò quan trọng của văn hóa văn nghệ trong việc giáo dục thế hệ trẻ, cho nên một số ngành và địa phương chưa quan tâm đầy đủ hoặc khoán trắng cho Đoàn thanh niên lao động và các ngành văn hóa, giáo dục. Nội dung các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu niên nhi đồng chưa sâu sắc và thiếu toàn diện. Các phương tiện giáo dục như sách báo, phim ảnh, đồ chơi vv… dành riêng cho thiếu niên nhi đồng còn nghèo nàn. Lực lượng cán bộ sáng tác, hướng dẫn hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ cho thiếu niên nhi đồng còn quá ít.

Để đẩy mạnh công tác văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu niên nhi đồng đúng với tầm quan trọng của nó, Hội đồng Chính phủ yêu cầu các Bộ, các ngành, các đoàn thể nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp thực hiện tốt những điểm sau đây:

e) Các đoàn thể công đoàn, phụ nữ, các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã cần góp phần tích cực vào công cuộc giáo dục thiếu niên nhi đồng.

g) Ủy ban hành chính các cấp cần tăng cường lãnh đạo công tác văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu niên nhi đồng, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ các ngành có liên quan, khen thưởng, động viên các đơn vị và cá nhân làm tốt công tác này.

Quan tâm giáo dục, rèn luyện, chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là biểu hiện tính hơn hẳn của chế độ xã hội chủ nghĩa và là truyền thống tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta, Hội đồng Chính phủ yêu cầu các Bộ, các ngành có liên quan và Ủy ban thành chính các cấp thi hành tốt chỉ thị này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18-CP

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/1968
Ngày hiệu lực14/02/1968
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18-CP

Lược đồ Chỉ thị 18-CP công tác văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu niên nhi đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18-CP công tác văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu niên nhi đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành30/01/1968
        Ngày hiệu lực14/02/1968
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 18-CP công tác văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu niên nhi đồng

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18-CP công tác văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu niên nhi đồng

              • 30/01/1968

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/02/1968

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực