Chỉ thị 18-CT

Chỉ thị 18-CT năm 1962 về việc cho các cơ sở Công tư hợp doanh thuốc Nam thuốc Bắc, Tân dược và các đơn vị sản xuất thuốc vay vốn Ngân hàng Nhà nước do Bộ Y Tế- Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18-CT cho cơ sở Công tư hợp doanh thuốc Nam thuốc Bắc Tân dược đơn vị sản xuất thuốc vay vốn Ngân hàng Nhà nước


BỘ Y TẾ
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-CT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 1962 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHO CÁC CƠ SỞ CÔNG TƯ HỢP DOANH THUỐC NAM THUỐC BẮC, TÂN DƯỢC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT THUỐC VAY VỐN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi: 

- Ủy ban hành chính các tỉnh,
- Các Sở, Ty Y tế,
- Các Quốc doanh dược phẩm
- Các Chi nhánh Ngân hàng,

Năm 1961, ngành kinh doanh thuốc thuốc Bắc và Tân dược đã từ Bộ Nội thương chuyển sang Bộ Y tế làm nhiệm vụ tiếp tục cải tạo và quản lý các tổ chức Công tư hợp doanh thuốc thuốc Bắc và Tân dược. Mỗi tổ chức Công tư hợp doanh vẫn kinh doanh và sản xuất với toàn bộ số vốn hợp doanh của mình, do đó có tình trạng nơi thừa, nơi thiếu vốn.

Thi hành Thông tư số 96-TTg ngày 15/4/1960 của Phủ Thủ tướng về việc “quy định tạm thời quan hệ giữa tài vụ các xí nghiệp công tư hợp doanh và dự toán Ngân sách Nhà nước” và để giúp cho ngành hợp doanh thuốc Nam thuốc Bắc đi vào hạch toán kinh tế, không để tình trạng nơi thừa vốn, nơi thiếu vốn ảnh hưởng đến kinh doanh và việc quản lý tài chính, liên Bộ Y tế - Ngân hàng thống nhất quy định những điểm như sau:

A. VỀ VIỆC CẤP VỐN

1. Đối với các tổ chức Công tư hợp doanh thương nghiệp, sau khi được xét duyệt vốn tạm thời Bộ Y tế sẽ cấp 30% vốn lưu động định mức dự trù về hàng hóa, còn 70% Ngân hàng sẽ cho vay bằng vốn tín dụng ngắn hạn.

2. Đối với các tổ chức Công tư hợp doanh sản xuất chế biến, sau khi duyệt vốn lưu động, Bộ Y tế sẽ cấp 70% định mức và chuyển 30% sang Ngân hàng cho vay trong định mức kế hoạch.

B. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Căn cứ vào số liệu kiểm kê đến hết ngày 30/6/1962 để đánh giá lại tài sản và xét định vốn, dựa trên cơ sở ấy các Sở và Ty Y tế, các Quốc doanh dược phẩm sẽ lập lại kế hoạch tài vụ cho sáu tháng cuối năm 1962, có sự tham gia ý kiến của các sở, Ty Y tế, Quốc doanh dược phẩm, Chi nhánh Ngân hàng và Ty Tài chính, rồi gửi về Bộ Y tế duyệt.

2. Dựa vào tồn kho bình quân sáu tháng cuối năm, Bộ Y tế sẽ cấp vốn như đối với các tổ chức Quốc doanh dược phẩm tỉnh; Ngân hàng sẽ cho vay trong và ngoài định mức vốn lưu động khi cần thiết theo đúng như thể lệ và biện pháp đã quy định.

3. Sau khi các địa phương đã kiểm kê tài sản và duyệt vốn xong cho các Công tư hợp doanh thuốc Nam thuốc Bắc và thuốc Tây thì các Sở, Ty Y tế sẽ báo cáo kết quả về Bộ Y tế và các chi nhánh Ngân hàng báo cáo về Ngân hàng Trung ương biết. Bộ Y tế tổng hợp tình hình, rút vốn nơi thừa điều hòa cho nơi thiếu và chuyển phần cho vay trong định mức sang Ngân hàng. Sau khi đi điều hòa vốn nếu thiếu vốn, Bộ Y tế sẽ cấp thêm, nếu thừa vốn thì Bộ Y tế tạm chuyển sang Ngân hàng quản lý, trong lúc, Bộ Y tế chưa nghiên cứu kịp việc sử dụng vấn đề mở rộng sản xuất và kinh doanh thì số vốn đó tạm ghi vào tài khoản tiền gửi chuyên dụng. Khi nào Bộ có kế hoạch sản xuất và kinh doanh sẽ cùng Ngân hàng xét và phân phối lại số vốn đó cho đơn vị trực tiếp hoạt động theo kế hoạch.

Riêng đối với các cửa hàng và các xí nghiệp sản xuất chế biến công tư hợp doanh chưa đủ điều kiện chuyển thành đơn vị hoạch toán kinh tế độc lập mà còn chịu sự lãnh đạo của Quốc doanh dược phẩm, nếu xét thấy cần, thêm vốn cho các đơn vị đó thì Quốc doanh dược phẩm phải đứng ra vay và chịu trách nhiệm về số vốn vay đó. Các đơn vị và Công tư hợp doanh vay vốn các Chi nhánh Ngân hàng phải nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ các chế độ, thể lệ tín dụng của Ngân hàng đã ban hành. Hàng tháng, quý, năm, khi gửi kế hoạch kinh doanh tài vụ, báo cáo sơ kết và tổng kết về nghiệp vụ kinh doanh cũng như tài vụ lên cấp trên, phải gửi cho Chi nhánh Ngân hàng trực tiếp cho vay một bản để nắm tình hình theo dõi giúp đỡ khi cần thiết.

Các Chi nhánh, Chi điếm Ngân hàng địa phương, các cửa hàng và các cơ sở sản xuất công tư hợp doanh cần phải liên hệ chặt chẽ với nhau, giúp nhau hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kế hoạch lưu thông hàng hóa và kế hoạch tín dụng.

Liên Bộ nhắc các địa phương: việc xét định vốn, cấp vốn và cho vay đối với các cửa hàng, các cơ sở sản xuất Công tư hợp doanh là một công tác mới, khi nhận được chỉ thị này phải cùng nhau bàn bạc cụ thể giữa Ty, Sở Y tế, Quốc doanh dược phẩm, Chi nhánh Ngân hàng và Ty Tài chính để thi hành. Nếu có gì khó khăn trở ngại, phải kịp thời báo cáo liên Bộ giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

 

 
 
Đinh Thị Cần

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG VIỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 
 

 
Trần Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18-CT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 35
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 18-CT cho cơ sở Công tư hợp doanh thuốc Nam thuốc Bắc Tân dược đơn vị sản xuất thuốc vay vốn Ngân hàng Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18-CT cho cơ sở Công tư hợp doanh thuốc Nam thuốc Bắc Tân dược đơn vị sản xuất thuốc vay vốn Ngân hàng Nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18-CT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước
        Người kýTrần Dương, Đinh Thị Cần
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 35
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 18-CT cho cơ sở Công tư hợp doanh thuốc Nam thuốc Bắc Tân dược đơn vị sản xuất thuốc vay vốn Ngân hàng Nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18-CT cho cơ sở Công tư hợp doanh thuốc Nam thuốc Bắc Tân dược đơn vị sản xuất thuốc vay vốn Ngân hàng Nhà nước