Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp an toàn điện Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP VÀ AN TOÀN ĐIỆN TRONG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn điện, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đẩy mạnh đầu tư phát triển lưới điện phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều thành quả. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm quy định về an toàn điện và sử dụng điện còn xảy ra khá phổ biến, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm đã làm hư hỏng nghiêm trọng lưới điện, thiệt hại tài sản và tính mạng con người.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do các đơn vị liên quan chưa thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân về các biện pháp đảm bảo an toàn điện, các biện pháp phòng, tránh tai nạn điện chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm chưa triệt để, ý thức người dân về an toàn điện còn thấp.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn công trình lưới điện cao áp, đảm bảo hệ thống công trình lưới điện cao áp vận hành an toàn, ổn định, hạn chế sự cố lưới điện và những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố chỉ thị:

1. Sở Công Thương - Thường trực Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thành phố Cần Thơ:

a) Chủ động phối hợp với đài phát thanh truyền hình, báo chí và đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, công tác an toàn điện trong nhân dân.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, công tác an toàn điện đối với các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng công cộng và hệ thống chiếu sáng dân lập, thống kê các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; xử lý các hành vi vi phạm an toàn điện;

c) Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố và Bộ Công Thương theo quy định.

2. Sở Xây dựng:

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị tư vấn chuyên ngành xây dựng, các chủ đầu tư về việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện trong thiết kế, thi công công trình xây dựng.

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND quận, huyện tăng cường kiểm tra về an toàn điện đối với các công trình xây dựng trong hoặc gần hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, kiểm tra việc đảm bảo an toàn lưới điện trong các công trình xây dựng, các tòa nhà, chung cư.

3. Sở Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương ban hành hướng dẫn các đơn vị quản lý giao thông đường bộ, đường thủy, các đơn vị tư vấn thiết kế việc đảm bảo khoảng cách an toàn theo cấp điện áp đối với các phương tiện khi lưu thông qua những đoạn giao chéo giữa đường dây tải điện cao áp với đường bộ, đường thủy, đường sắt và việc áp dụng các quy định về an toàn điện trong thiết kế, thi công công trình giao thông giao chéo và song song với đường dây tải điện cao áp trên không.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, bảo trì, để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa, phòng tránh nguy cơ gây sự cố, rò điện đối với tất cả các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, hệ thống nối đất và lắp đặt các thiết bị bảo vệ dòng điện rò trên đường dây dẫn điện của hệ thống chiếu sáng công cộng, các trụ đèn tín hiệu giao thông, đường dây dẫn điện của các bảng quảng cáo tại trạm chờ xe buýt và các khu vực công cộng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đưa tin, tuyên truyền mục đích ý nghĩa công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

b) Hướng dẫn các đơn vị có cáp viễn thông, đơn vị truyền hình cáp trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về an toàn điện khi thi công, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cáp.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm khi thi công các công trình liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Khi tiến hành cấp phép quảng cáo phải yêu cầu các đơn vị được cấp phép phải có biện pháp đảm bảo an toàn về điện đối với hệ thống điện chiếu sáng các bảng quảng cáo theo quy định; đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn điện tại các khu vực quảng cáo.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với địa phương cung cấp kế hoạch nạo vét kênh (có sử dụng xáng cạp) hàng năm cho Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, để kịp thời chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành kiểm tra theo dõi ngăn ngừa sự cố xảy ra.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sử dụng đất đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp; không chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng công trình vi phạm quy định trong hành lang an toàn lưới điện cao áp.

b) Chủ trì, phối hợp và tham mưu cho UBND thành phố quy hoạch đất để xây dựng các công trình lưới điện cao áp theo quy định.

c) Phối hợp kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất đai vi phạm quy định trong hành lang an toàn lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các Trường học trên địa bàn thành phố tăng cường phối hợp, hỗ trợ ngành điện thực hiện việc tuyên truyền, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, sử dụng điện an toàn đến các em học sinh, như: không đá bóng, thả diều gần đường dây điện, không leo trèo gỡ tổ chim, bắn chim trên đường dây điện và tháo gỡ các thiết bị của ngành điện,…

9. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy:

a) Phối hợp với Truyền tải điện Miền Tây, Chi nhánh điện cao thế thành phố Cần Thơ, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố.

b) Chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận, huyện phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp và chính quyền địa phương đảm bảo an toàn công trình lưới điện trên địa bàn phụ trách, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy hệ thống điện tại các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ hoặc để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

10. Công an thành phố:

a) Phối hợp với Truyền tải điện Miền Tây, Chi nhánh điện cao thế thành phố Cần Thơ, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố.

b) Chỉ đạo Công an quận, huyện phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp và chính quyền địa phương đảm bảo an toàn công trình lưới điện trên địa bàn phụ trách.

11. Đề nghị Truyền tải điện Miền Tây, Chi nhánh điện cao thế thành phố Cần Thơ, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ:

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong nhân dân và các biện pháp phòng, tránh tai nạn điện.

b) Phối hợp với UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, lập hồ sơ chi tiết những trường hợp vi phạm; lập phương án và có kế hoạch xử lý để giải quyết dứt điểm các điểm vi phạm an toàn công trình lưới điện cao áp.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì lưới điện, các trang thiết bị điện, các điểm có nguy cơ rò điện trên lưới điện.

d) Chủ động phối hợp với các cấp, các Sở, ngành đẩy mạnh việc cải tạo và phát triển lưới điện thành phố theo hướng ngầm hóa lưới điện trung thế và từng bước ngầm hóa lưới điện hạ thế tại các quận, các trung tâm đô thị mới để đảm bảo mỹ quan đô thị.

đ) Thống kê, đánh giá kết quả kiểm tra, phối hợp xử lý các các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý và các hành vi vi phạm quy định về an toàn điện trong nhân dân; định kỳ hàng tháng báo cáo về Sở Công Thương (Thường trực Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thành phố) tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Công Thương.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ:

Phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các chương trình tuyên truyền, giáo dục phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Kịp thời thông tin các vụ việc vi phạm, biểu dương gương người tốt, việc tốt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố.

13. Các chủ đầu tư công trình xây dựng, chủ sở hữu công trình, đơn vị
thi công:

a) Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, an toàn điện khi cải tạo, xây dựng mới và trong suốt quá trình sử dụng.

b) Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hệ thống chiếu sáng công cộng tự bỏ vốn đầu tư, trong thời gian chưa bàn giao theo quy định có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, bảo trì kịp để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa, phòng tránh nguy cơ gây sự cố mất an toàn điện.

c) Chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng, chủ sở hữu công trình, nhà ở, cá nhân vi phạm an toàn công trình lưới điện cao áp có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản xử lý và phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng vi phạm theo yêu cầu.

14. UBND quận, huyện:

a) Chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những quy định của Nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, các biện pháp phòng, tránh tai nạn điện trong nhân dân.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và đánh giá về an toàn điện của các hệ thống đèn chiếu sáng dân lập, các bảng quảng cáo, các công trình đặt tại khu vực công cộng, các tụ điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn quản lý. Trường hợp phát hiện mất an toàn về điện, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật điện thì thông báo cho đơn vị điện lực và cho đơn vị có các thiết bị mất an toàn về điện biết để khẩn trương tiến hành khắc phục.

c) Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý của mình.

d) Chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp phép xây dựng (công trình, nhà cửa) phải kiểm tra khoảng cách an toàn hành lang lưới điện cao áp theo đúng quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện trước khi cấp phép.

đ) Thống kê, đánh giá kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định về an toàn điện; định kỳ hàng quý báo cáo về Sở Công Thương (Thường trực Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thành phố) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Công Thương.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất ý kiến trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2014
Ngày hiệu lực01/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp an toàn điện Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp an toàn điện Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrương Quang Hoài Nam
        Ngày ban hành01/10/2014
        Ngày hiệu lực01/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp an toàn điện Cần Thơ

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp an toàn điện Cần Thơ

             • 01/10/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/10/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực