Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 chấn chỉnh hoạt động quảng cáo biển hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 chấn chỉnh quảng cáo biển hiệu bảng ngoài trời Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 24 tháng 6 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO BIỂN HIỆU, BẢNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai việc viết, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo đã có nhiều vi phạm; nhiều biển hiệu bao quanh và che kín mặt tiền nhà vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, không gian thoát hiểm; lấn ra vỉa hè, lòng đường ảnh hưởng đến giao thông công cộng; vi phạm về quảng cáo tiếng nước ngoài; bên cạnh đó biển hiệu của nhiều tổ chức, cơ sở kinh doanh thường kèm nội dung quảng cáo logo của doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm đang kinh doanh, không thực hiện đúng theo Luật Quảng cáo và một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trên lĩnh vực quảng cáo.

Để từng bước đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, nhằm chấp hành đúng Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực quảng cáo; tạo sự thống nhất về quảng cáo biển hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh; bảo vệ lợi ích cho các doanh nghiệp, cá nhân; tạo môi trường văn hóa, kinh doanh an toàn, đúng pháp luật; tạo nên vẻ đẹp cảnh quan đô thị, đường phố, các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh và các địa phương, các tuyến đường trọng điểm, trung tâm của thành phố, thị xã, thị trấn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Chỉ đạo công tác chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu không đúng theo quy định tại Điều 34 Luật Quảng cáo và Điểm 2.4 Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

b) Trong Quý III/2014, các địa phương báo cáo hiện trạng và dự kiến quy hoạch tuyên truyền cổ động chính trị, quảng cáo thương mại trên địa bàn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Đối với quảng cáo thương mại: Thực hiện rà soát, chấn chỉnh các vị trí quảng cáo ngoài trời trên địa bàn theo nội dung các tiêu chí quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng;

- Đối với tuyên truyền cổ động trực quan: Thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh các pa nô tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố không còn phù hợp, không đảm bảo hành lang an toàn giao thông, đã hư hỏng, làm mất mỹ quan đường phố.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành quảng cáo, kiểm tra một số tuyến đường trọng điểm, trung tâm của các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu không đúng quy định của pháp luật cho các đối tượng là tổ chức, cá nhân đang kinh doanh, thực hiện các loại hình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện pa-nô tuyên truyền đúng các quy định về kỹ thuật, kết cấu, vật liệu và chiếu sáng theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng; tháo gỡ những nội dung không còn phù hợp, gây mất mỹ quan đô thị.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tiến độ công tác chấn chỉnh việc viết, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải

- Hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc viết, đặt biển hiệu tại các tổ chức, cơ sở kinh doanh; kiểm tra tính an toàn của các bảng quảng cáo trên 20m2 theo đúng quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng.

- Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện Văn bản số 5814/UBND-CNN ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc tạm ngưng cấp giấy phép xây dựng mới công trình quảng cáo có diện tích trên 40m2 cho đến khi UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy

- Chỉ đạo các Phòng Nghiệp vụ tham mưu UBND các cấp hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy chữa cháy đối với những trường hợp lắp đặt, gắn biển hiệu, bảng quảng cáo che kín không gian thoát hiểm, cứu hỏa theo quy định tại Khoản 4, Điều 34 của Luật Quảng cáo.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hướng dẫn các tổ chức và cá nhân khi đăng ký kinh doanh phải chấp hành việc xây dựng biển hiệu theo quy định của Luật Quảng cáo và Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng.

6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí cho công tác rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyển Thành Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2014
Ngày hiệu lực24/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 chấn chỉnh quảng cáo biển hiệu bảng ngoài trời Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 chấn chỉnh quảng cáo biển hiệu bảng ngoài trời Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành24/06/2014
        Ngày hiệu lực24/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 chấn chỉnh quảng cáo biển hiệu bảng ngoài trời Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 chấn chỉnh quảng cáo biển hiệu bảng ngoài trời Đồng Nai

             • 24/06/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/06/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực