Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, đối phó với ảnh hưởng của El Nino trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 phòng chống hạn hán đối phó ảnh hưởng El Nino Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, ĐỐI PHÓ VỚI ẢNH HƯỞNG CỦA El TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong những tháng cuối năm 2014 hiện tượng El Nino có khả năng phát triển và tiếp diễn đến các tháng đầu năm 2015, mùa mưa ở các khu vực kết thúc sớm. Lượng mưa các tháng tới có khả năng thiếu hụt so với TBNN cùng thời kỳ, ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015.

Để chủ động khắc phục hạn hán, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo đủ nước cho cây trồng vụ Đông Xuân 2014-2015 và sinh hoạt của nhân dân, thực hiện Chỉ thị số 7071/CT-BNN-TCTL ngày 03/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, đối phó với ảnh hưởng của El Nino, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp thủy lợi tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nguồn nước và tình hình thực tiễn để xây dựng sớm phương án cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 trên địa bàn thuộc địa phương, đơn vị mình quản lý; chủ động trữ nước ở các sông, suối, hồ chứa, ao, đầm, vùng trũng và các công trình thủy lợi; quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm nước, đặc biệt là lượng nước trữ ở các hồ chứa (hồ Đồng Mô-Ngải Sơn, hồ Suối Hai, hồ Đồng Sương, hồ Văn Sơn, hồ Miễu, hồ Quan Sơn, hồ Đồng Đò ...); thường xuyên kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn nước các hồ chứa để đảm bảo cấp nước suốt vụ Xuân 2015.

Chủ động vận hành các công trình lấy nước tưới ven sông Đà, sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đuống ... nhằm khai thác triệt để nguồn nước sông Hồng khi các hồ thủy điện xả nước để phục vụ sản xuất vụ Xuân và bổ sung nguồn nước vào sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ; đồng thời bơm trữ nước vào các kênh tiêu, ao, hồ, đầm, sông cụt vùng trũng tạo nguồn nước cho các máy bơm dã chiến hoạt động chống hạn.

2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, đặc biệt là các hạng mục công trình chống hạn. Tổ chức nạo vét các cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối, hệ thống kênh mương và thủy lợi nội đồng; sửa chữa các cống lấy nước, trạm bơm tưới, phải điều tiết, không để rò rỉ, thất thoát nước, đảm bảo đủ điều kiện đưa nước thông suốt từ đầu mối đến mặt ruộng; chuẩn bị các phương tiện, công cụ bơm tát dã chiến, thủ công để hỗ trợ cấp nước phòng, chống hạn khi cần thiết.

3. Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 hợp lý, bố trí diện tích và cơ cấu, thời vụ gieo trồng phù hợp với năng lực nguồn nước hiện tại. Đối với những diện tích trồng lúa nước không đảm bảo đủ nước tưới suốt vụ, chỉ đạo chuyển sang cây trồng cạn sử dụng ít nước để đảm bảo hiệu quả sản xuất.

4. Đối với vùng cao hạn, vùng khó khăn thường xảy ra thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô, phải chủ động xây dựng phương án và giải pháp cấp nước, không để xảy ra thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

5. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng phương án cấp điện hợp lý, ưu tiên đảm bảo nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tưới hiện có và trạm bơm dã chiến. Đặc biệt là các trạm bơm đầu mối lớn như: Sơn Đà, Trung Hà (Ba Vì); Phù Sa (Sơn Tây); Bá Giang (Đan Phượng); Hồng Vân (Thường Tín); La Khê (Hà Đông); Cao Bộ, Cao Xuân Dương (Thanh Oai); Thụy Phú (Phú Xuyên); Thanh Điềm (Mê Linh); Ấp Bắc (Đông Anh).

6. Các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thường xuyên tuyên truyền và phổ biến kịp thời các nội dung thông tin về công tác phòng, chống hạn; biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt công tác chống hạn, khuyến khích các cơ sở chủ động và có những sáng kiến trong công tác chống hạn mang lại hiệu quả cao.

7. Sở Tài chính chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ nguồn lực, bố trí kinh phí để triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp chống hạn.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và tổng hợp việc xây dựng phương án phòng, chống hạn trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn các đơn vị chuyên môn lập lịch cấp nước, kế hoạch vận hành của từng hệ thống thủy lợi; thực hiện các biện pháp tưới nước tiết kiệm, phù hợp với nguồn nước và sản xuất của từng địa phương; tổng hợp toàn diện tình hình, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, giải quyết các khó khăn để thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn, bảo đảm sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố,
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi;
- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, TCT Điện lực TPHN;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Báo Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, Đài PTTH Hà Nội;
- Các doanh nghiệp thủy lợi;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Sơn, TH, NNNT;
- Lưu: VT, NNNTHuy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2014
Ngày hiệu lực15/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 phòng chống hạn hán đối phó ảnh hưởng El Nino Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 phòng chống hạn hán đối phó ảnh hưởng El Nino Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành15/09/2014
        Ngày hiệu lực15/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 phòng chống hạn hán đối phó ảnh hưởng El Nino Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 phòng chống hạn hán đối phó ảnh hưởng El Nino Hà Nội

             • 15/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực