Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 25/1998/CT-UB.NN về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 thực hiện 25/1998/CT-UB.NN cấm sử dụng chất nổ xung điện khai thác thủy sản Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 25/1998/CT-UBNN NGÀY 20/7/1998 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN VỀ VIỆC CẤM SỬ DỤNG CHẤT NỔ, XUNG ĐIỆN, CHẤT ĐỘC ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN VÀ TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRONG THỜI GIAN TỚI

Để bảo tồn, bảo vệ các loài thủy sản quý, hiếm, có giá trị kinh tế; các hệ sinh thái đặc thù, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; ngày 02/01/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; theo đó, ngày 20/7/1998, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 25/1998/CT-UB.NN.

Thông qua thực hiện Chỉ thị này, công tác quản lý được tăng cường, hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản từng bước được ngăn chặn. Tuy nhiên, tình hình sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện khai thác thủy sản vẫn còn tiếp diễn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; tác động xấu đến các hệ sinh thái đặc thù. Nguyên nhân chính là công tác chỉ đạo quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa thực sự quyết liệt ở một số ngành, địa phương; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng triển khai chưa đồng bộ.

Để triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Luật Thủy sản, tiếp tục ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/1998/CT-UBNN ngày 20/7/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền sâu, rộng nội dung Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg; Chỉ thị số 25/1998/CT-UBNN đến mọi tầng lớp cán bộ, công, nông, ngư dân; các tổ chức đoàn thể, xã hội từ tỉnh đến địa phương:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, với các Tổ chức chính trị xã hội, các Hội, đoàn thể trong việc vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đấu tranh ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bằng chất nổ, chất độc, xung điện và các ngư cụ bị cấm sử dụng.

b) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản, các loài thủy sản cấm khai thác, khai thác có thời hạn. Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, lực lượng Thanh tra chuyên ngành thủy sản; chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản; tăng cường kiểm soát các vùng cấm, thời hạn cấm và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản.

b) Sở Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc Sở thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát quản lý vật liệu nổ, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển chất nổ công nghiệp, chất độc, ngư cụ đánh bắt trái phép.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với UBND các huyện, thành, thị thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản; khai thác thủy sản có trách nhiệm:

a) Hàng năm tổ chức thả bổ sung giống ra các thủy vực ngoài tự nhiên. Ưu tiên thả bổ sung một số loài thủy sản bản địa, loài có giá trị kinh tế nhằm khôi phục nguồn lợi, tăng mật độ quần thể của các loài đã bị khai thác cạn kiệt tại các lưu vực sông, hồ và các vùng biển ven bờ.

b) Xây dựng và hỗ trợ các hoạt động khai thác thủy sản theo mô hình Tổ đội sản xuất và mô hình Tổ Đồng quản lý khai thác thủy sản tại các địa phương.

4. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí hàng năm cho các Sở, ngành liên quan theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản; tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện, tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2014
Ngày hiệu lực01/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 thực hiện 25/1998/CT-UB.NN cấm sử dụng chất nổ xung điện khai thác thủy sản Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 thực hiện 25/1998/CT-UB.NN cấm sử dụng chất nổ xung điện khai thác thủy sản Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Viết Hồng
        Ngày ban hành01/10/2014
        Ngày hiệu lực01/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 thực hiện 25/1998/CT-UB.NN cấm sử dụng chất nổ xung điện khai thác thủy sản Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 thực hiện 25/1998/CT-UB.NN cấm sử dụng chất nổ xung điện khai thác thủy sản Nghệ An

           • 01/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực