Chỉ thị 18/CT.UBT

Chỉ thị 18/CT.UBT năm 1997 thực hiện Nghị định 28/CP về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Chỉ thị 18/CT.UBT 1997 thực hiện 28/CP đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2010 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT.UBT 1997 thực hiện 28/CP đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT.UBT

TX. Vĩnh Long, ngày 19 tháng 7 năm 1997

 

CHỈ THỊ

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/CP NGÀY 28/3/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp, Thông tư 20/LB.TT ngày 02/6/1993 của Liên bộ lao động -TBXH - Tài chính hướng dẫn quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp. Thời gian qua, các ngành chức năng và các doanh nghiệp Nhà nước đã thực hiện tương đối tốt, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.

Các hình thức lương khoán, phương pháp xác định mức lao động, đơn giá tiền lương, các hình thức tiền thưởng v.v... đã được các doanh nghiệp vận dụng linh hoạt, có tác dụng kích thích sản xuất, kinh doanh phát triển, góp phần tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và thực hiện các khoản nộp ngân sách đầy đủ. Tuy nhiên, việc thực hiện các chế độ quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp Nhà nước cũng còn nhiều thiếu sót: ở một số doanh nghiệp, thu nhập của người lao động chưa phản ánh đúng hiệu quả sản xuất kinh doanh, thậm chí thua lỗ nhưng tiền lương vẫn cao - nhất là bộ phận quản lý thừa hành. Có doanh nghiệp còn tùy tiện đặt ra chế độ trả lương riêng, không có căn cứ đúng đắn, trái quy định của Nhà nước… Về mặt quản lý, các cơ quan chức năng thiếu kiên quyết, không xử lý kịp thời trường hợp sai phạm.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và thực hiện Nghị định 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ thông tư số 13,14,15 ngày 10/4/1997 của Bộ lao động - TBXH; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị thực hiện sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan HCSN, Đảng, Đoàn thể, Hội quần chúng tự trang trải về tài chính và các Công ty cổ phần có trên 50% số vốn của Nhà nước... thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Giao Sở Lao động - TBXH tổ chức triển khai Nghị định 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính Phủ và các văn bản có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức xây dựng, đăng ký và quản lý định mức lao động, đơn giá tiền lương; quyết định giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp sau khi phối hợp với Cục quản lý vốn các doanh nghiệp, Cục Thuế Nhà nước tỉnh thẩm định.

2. Các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ những quy định hiện hành về tiền lương, tiền thưởng; tất cả các công việc đều phải có định mức lao động, đơn giá hoặc mức chi phí tiền lương; xây dựng và đăng ký các quy chế trả lương; lập và ghi sổ lương của doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ.

Những đơn vị không có đơn giá hoặc chi phí tiền lương được duyệt thì quỹ tiền lương được quyết toán bằng tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân với hệ số mức lương bình quân do Sở lao động Thương binh và xã hội xác định và mức lương tối thiểu.

Để thực hiện tốt các công việc trên, các doanh nghiệp phải bố trí cán bộ có đủ năng lực làm công tác lao động tiền lương; tổ chức thực hiện các quy định về tiền lương, tiền thưởng đầy đủ đúng quy định có hiệu quả.

3. Sở Lao động - TBXH phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành hữu quan, hàng năm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng theo quy định của pháp luật và thực hiện sơ, tổng kết định kỳ, thường xuyên báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ Lao động - TBXH.

4. Trong quý III/1997, cần tổ chức rà soát lại các định mức lao động và xét duyệt, đăng ký lại đơn giá tiền lương của các doanh nghiệp theo Nghị định 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ. Tất cả các định mức lao động đã xây dựng từ trước đến nay phải được xem xét bổ sung hoặc xây dựng mới phù hợp với trình độ sản xuất và trang bị kỹ thuật... để sang năm 1998 thực hiện đăng ký định mức lao động theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Nghị định 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ, Sở lao động - TBXH thường xuyên kiểm tra phát hiện những khó khăn vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Các sở, ban ngành Tỉnh
- CT, PCT.UBT
- BLĐVP.UBT
- Các khối NC
- Lưu: 3.11.02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT.UBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT.UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/1997
Ngày hiệu lực19/07/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT.UBT

Lược đồ Chỉ thị 18/CT.UBT 1997 thực hiện 28/CP đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT.UBT 1997 thực hiện 28/CP đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT.UBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Cương
        Ngày ban hành19/07/1997
        Ngày hiệu lực19/07/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT.UBT 1997 thực hiện 28/CP đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT.UBT 1997 thực hiện 28/CP đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước Vĩnh Long