Chỉ thị 19/2001/CT-UB

Chỉ thị 19/2001/CT-UB về đẩy mạnh việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn và quy định quốc tế trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/2001/CT-UB đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quy định quốc tế địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY ĐỊNH QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2001-2005

Trong 2 năm (1999-2000), thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UB ngày 19/5/1999 của UBND Thành phố "về đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9000 cho các doanh nghiệp của Hà Nội", hơn 30 doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố quản lý đã áp dụng và 18 doanh nghiệp đã được các tổ chức trong nước và quốc tế cấp chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO-9000.

Ở các doanh nghiệp áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000 đã thu được nhiều kết quả thiết thực như: hoạt động quản lý doanh nghiệp đi vào nề nếp, khoa học; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm được nâng cao, bạn hàng trong nước và quốc tế tin cậy, mở rộng được thị trường, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng rõ rệt…

Ngày 13/06/2001, Chủ Tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành quyết định số 3339/QĐ-UB thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình "áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn và quy định quốc tế" giai đoạn 2001-2005.

Để tiếp tục đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế như: ISO-9000, ISO-14000, TQM, GMP, HACCP... cho các doanh nghiệp, tổ chức của Hà Nội nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô, từng bước tham gia tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Hà Nội thực hiện những nội dung sau:

1/ Ban chỉ đạo Chương trình "áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn và quy định quốc tế" của Thành phố.

- Căn cứ đề án "Chương trình đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn và quy định quốc tế giai đoạn 2001-2005" để lập chương trình và kế hoạch công tác giai đoạn 2001-2005 trong đó có chương trình, kế hoạch công tác cụ thể từng năm của Ban chỉ đạo Thành phố. Trên cơ sở đó, làm việc với các Sở, Ngành và các doanh nghiệp, tổ chức cần áp dụng Chương trình để lập kế hoạch cụ thể hàng năm nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu đề ra là: mỗi năm có từ 15 đến 20 doanh nghiệp hoặc tổ chức ở Hà Nội được cấp chứng chỉ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

- Giúp UBND Thành phố theo dõi , đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả hàng quý với UBND Thành phố .

2/ Các Sở, Ngành của Thành phố:

a/ Các Sở, Ngành hiện đang quản lý nhiều doanh nghiệp sẽ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế cần thành lập Ban chỉ đạo cấp Sở, Ngành do một đồng chí lãnh đạo làm Trưởng ban để tập trung hướng dẫn, chỉ đạo, giúp các doanh nghiệp tổ chức thực hiện công tác này.

b/ Các Sở tổng hợp của Thành phố: Theo chức năng nhiệm vụ được giao cần khẩn trương giải quyết các thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư cũng như nguồn kinh phí hỗ trợ, nguồn vốn đầu tư, các khoản vay... nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện để áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

c/ Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố: Nghiên cứu, triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000 cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp của Thành phố, kết hợp chặt chẽ Chương trình này với Chương trình cải cách hành chính của Thành phố.

d/ Các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố: Cần thường xuyên thông tin, tuyên truyền về các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế để các doanh nghiệp tìm hiểu, lựa chọn cho phù hợp; thông tin kịp thời về lợi ích, kết quả áp dụng Chương trình cũng như các hoạt động của Thành phố trong lĩnh vực công tác này.

e/ Giao Sở Khoa học- Công nghệ & Môi trường chỉ đạo Chi cục Tiêu Chuẩn- Đo lường- Chất  lượng chủ động tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Khoa học- Công nghệ và Môi trường, Tổng cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng Việt nam, các tổ chức quốc tế và các cơ quan có liên quan để tổ chức các lớp tập huấn; biên soạn, in ấn, cung cấp tài liệu; đào tạo và hướng dẫn cho các doanh nghiệp và các tổ chức tiến hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

3/ Giám đốc Các doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế cần thành lập Ban chỉ đạo của doanh nghiệp, đơn vị do Giám đốc doanh nghiệp hoặc Thủ trưởng đơn vị trực tiếp làm Trưởng ban để thực hiện các bước theo hướng dẫn của các chuyên gia tư vấn của Sở Khoa học- Công nghệ & Môi trường, Tổng cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng hoặc của tổ chức tư vấn trong nước và  nước ngoài.

Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế, dù khác nhau về quy mô, lĩnh vực hoạt động, trình độ quản lý, đều có thể lựa chọn và áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp. UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành thống nhất ban hành các quy chế hỗ trợ cụ thể, thiết thực để khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, các tổ chức cũng như cho Thành phố.

Nhận được Chỉ thị này, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội cần khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên./.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 

 Nguyễn Thế Quang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2001/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2001
Ngày hiệu lực20/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 19/2001/CT-UB đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quy định quốc tế địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/2001/CT-UB đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quy định quốc tế địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/2001/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Quang
        Ngày ban hành20/06/2001
        Ngày hiệu lực20/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 19/2001/CT-UB đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quy định quốc tế địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/2001/CT-UB đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quy định quốc tế địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005

           • 20/06/2001

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2001

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực