Chỉ thị 19/2004/CT-UB

Chỉ thị 19/2004/CT-UB về xây dựng phong trào Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/2004/CT-UB xây dựng phong trào Ngày chủ nhật Xanh Sạch Đẹp Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2004/CT-UB

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG PHONG TRÀO NGÀY CHỦ NHẬT XANH-SẠCH-ĐẸP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trong những năm gần đây, phong trào Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp của thành phố đã góp phần cải thiện đáng kể tình hình môi trường, nhận thức và ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, cây xanh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, phong trào chỉ duy trì thực hiện được trong một thời gian ngắn và vào từng thời điểm nhất định, chưa trở thành hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong toàn thành phố. Để phong trào Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp đi vào nề nếp, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của thành phố và tạo nếp sống văn minh đô thị cho người dân, UBND thành phố chỉ thị:

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật và ý thức về công tác bảo vệ môi trường trong cộng đồng nhân dân, quán triệt quan điểm xây dựng phong trào Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp thành phong trào của toàn dân trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và ra quân hàng tháng trên địa bàn. Đưa vào chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng kế hoạch ra quân thực hiện phong trào Xanh-Sạch-Đẹp, thường xuyên tổ chức thực hiện phong trào và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Mỗi tháng, thành phố sẽ chọn một quận, huyện làm nơi ra quân tham gia Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp và giao Chủ tịch UBND quận, huyện chủ trì thực hiện.

- Chỉ đạo Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường phổ biến, chỉ đạo các tổ dân phố tổng dọn vệ sinh môi trường tại các khu dân cũ, khu vực công cộng, các kiệt hẽm, đường làng, ngõ phố, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh...vào buổi sáng chủ nhật hàng tuần; phát hiện những tổ dân phố, người dân tham gia tốt phong trào để động viên, khen thưởng kịp thời; đồng thời, đấu tranh phê phán và xử lý kiên quyết đối với những hành vi xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường; đưa kế hoạch thực hiện vào lịch công tác tuần, tháng và việc thực hiện phong trào vào tiêu chí bình xét "Gia đình văn hóa".

3. Thủ trưởng các sở, Ban, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ-công chức tham gia phong trào Xanh-Sạch-Đẹp tại địa phương nơi mình cư trú và công sở nơi làm việc.

4. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp và Quy chế nếp sống văn minh đô thị trình UBND thành phố phê duyệt.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và định kỳ hàng tháng báo cáo kịp thời về UBND thành phố kết quả thực hiện.

5. Giám đốc sở Giao thông Công chính chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị thu gom vận chuyển, xử lý rác thải kịp thời. Công ty Cây xanh, Công ty Công viên trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên đường phố, trong công viên.

6. Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tích cực tham gia phong trào; có kế hoạch đưa vào chương trình đào tạo, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho học sinh cấp tiểu học.

7. Giám đốc Sở Du lịch phối hợp với Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã vận động nhân dân thực hiện giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch, bãi biển...

8. Giám đốc sở Tài chính cân đối kinh phí hàng năm cho việc thực hiện phong trào Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp của các sở, Ban ngành liên quan và UBND các quận, huyện.

9. Giám đốc Sở Thủy sản Nông lâm chỉ đạo các Công ty, Xí nghiệp và cơ sở chế biến thủy sản và dịch vụ thủy sản, giết mổ động vật phải làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Kiên quyết xử lý nặng các lò mổ động vật tư nhân trong nội thành gây ô nhiễm môi trường tại một bộ phận khu dân cư.

10. Giám đốc Đại học Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức triển khai phong trào Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp tại tất cả các trường cho mọi sinh viên tham gia.

11. Thủ trưởng các cơ quan trung ương và các địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm phổ biến, vận động cán bộ, công nhân viên chức hưởng ứng tham gia tốt phong trào. Thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, trong công xưởng, nhà máy...trồng nhiều cây xanh, nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên chức.

12. Lực lượng thanh niên xung kích thành phố phối hợp với lực lượng công an và các ngành chức năng thường xuyên tiến hành kiểm tra và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị.

13. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Hội, Đoàn thể thành phố theo chức năng của mình có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các hội, đoàn viên tham gia tích cực phong trào.

14. Sở Văn hóa-Thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng, Đài Phát thanh các quận, huyện, xã, phường có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào đến tận cơ sở; kịp thời có các tin, bài phản ảnh về các gương tốt cũng như đấu tranh phê bình các hành vi xả rác bừa bãi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

15. Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và địa phương đề xuất động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, Ban ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về UBND thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP (b/c);
- CT, các PCT;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn TP;
- Các Sở, Ban ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Các Hội, Đoàn thể TP;
- Hội Bảo vệ TN và MT;
- Trung tâm THVN tại DN
- Báo Đà Nẵng, Đài PTTH Đà Nẵng;
- Chánh, PVP, CV;
- Lưu VT, NC-PC, QLĐT

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2004
Ngày hiệu lực20/10/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2012
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 19/2004/CT-UB xây dựng phong trào Ngày chủ nhật Xanh Sạch Đẹp Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/2004/CT-UB xây dựng phong trào Ngày chủ nhật Xanh Sạch Đẹp Đà Nẵng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành20/10/2004
        Ngày hiệu lực20/10/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2012
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 19/2004/CT-UB xây dựng phong trào Ngày chủ nhật Xanh Sạch Đẹp Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/2004/CT-UB xây dựng phong trào Ngày chủ nhật Xanh Sạch Đẹp Đà Nẵng

              • 20/10/2004

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/10/2004

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực