Chỉ thị 19/CT-UB

Chỉ thị 19/CT-UB năm 1993 củng cố các ban quản lý công trình xây dựng cơ bản do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 19/CT-UB 1993 củng cố các ban quản lý công trình xây dựng cơ bản Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1342/QĐ-UBND danh mục văn bản xây dựng giao thông hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 12/06/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UB 1993 củng cố các ban quản lý công trình xây dựng cơ bản Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UB

Đồng Hới, ngày 30 tháng 4 năm 1993

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CỦNG CỐ CÁC BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XDCB

Trong mấy năm qua trên địa bàn tình nhà công tác XDCB được triển khai với quy mô lớn và hết sức khẩn trương. Nhiều Ban QL công trình được các chủ đầu tư thành lập để quản lý vốn đầu tư của ngành. Trong số đó một số chưa kinh qua quản lý XDCB, chưa đủ năng lực về quản lý và chuyên môn kỹ thuật. Vì vậy đã nẩy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực, gây tình trạng lãng phí và thất thoát vốn đầu tư XDCB, dẫn đến hiệu quả đầu tư XDCB chưa cao.

Để thực hiện chỉ thị 171/TTg ngày 16/12/1992 của Thủ tướng Chính Phủ về việc chống tham nhũng, lãng phí và thất thoát trong XDCB và Thông tư 11/BXD-VKT ngày 05/4/1993 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban quản lý công trình.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Đối với các sở Xây dựng chuyên ngành phải củng cố và tăng cường các Ban QL công trình theo chuyên ngành. Nơi nào chưa có được thành lập để đảm bảo việc quản lý công trình của ngành trên địa bàn tỉnh. Nội dung hoạt động và tiêu chuẩn Ban QL công trình thực hiện theo thông tư số 11/BXD-VKT của Bộ Xây dựng.

Ban QLCT chuyên ngành được xác định như sau:

a) Ban QLCT thuỷ lợi quản lý các công trình thuỷ lợi.

b) Ban QLCT giao thông quản lý các công trình giao thông.

c) Ban QLCT xây dựng quản lý các công trình công nghiệp và dân dụng.

d) Ban QLCT lâm nghiệp quản lý các công trình lâm nghiệp và trồng rừng.

đ) Ban QLCT nông nghiệp quản lý các công trình khai hoang xây dựng đồng ruộng.

2. Đối với các sở không có chức năng quản lý xây dựng chuyên ngành nhưng do có nhiều công trình xây dựng mà trước mắt chưa chuyển giao cho Ban QLCT của ngành xây dựng, nay được củng cố và tăng cường đủ điều kiện để đảm nhiệm quản lý công trình toàn ngành gồm:

- Sở Y tế.

- Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Sở Văn hoá Thông tin - Thể thao.

- Sở Thương mại - Du lịch.

- Sở Lao động - Thương binh - Xã hội.

- Sở Công nghiệp – TTCN.

- Công an tỉnh.

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

3. Đối với các huyện, thị xã:

Thành lập một Ban QLCT tổng hợp quản lý chung các công trình trên địa bàn huyện, ngoài ra có thể nhận uỷ thác một số công trình của các ngành nằm trên địa bàn huyện.

Đối với các công trình thuộc vốn tài trợ cho các xã và của nhân dân đóng góp để làm công trình, UBND huyện xem xét quyết định thành lập Ban QLCT của các xã.

4. Đối với các ngành còn lại:

Đối với những công trình xây dựng dở dang từ năm 1992 chuyển qua, nếu hoàn thành trước ngày 30/6/1993 thì tiếp tục duy trì Ban QLCT hiện có, nếu còn tiếp tục thi công phải làm việc với Giám đốc Sở Xây dựng để thống nhất cách quản lý đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của Nhà nước.

5. Đối với các công trình sản xuất kinh doanh: Theo nghị định 385/HĐBT (nay là Thủ tướng Chính Phủ) thì giám đốc cơ sở kinh doanh phải trực tiếp làm giám đốc Ban QLCT. Ban QLCT phải được thành lập đầy đủ năng lực như quy định trong thông tư 11/BXD-VKT của Bộ Xây dựng. Công trình cải tạo mở rộng vốn dưới 100 triệu đồng thì được tổ chức tự làm, ban giám đốc kiêm luôn Ban QLCT.

6. Các Ban QLCT của các chuyên ngành xây dựng và các ngành nêu trên phải được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng trên cơ sở đề xuất của các chủ đầu tư và có sự tham gia của Ban Tổ chức chính quyền.

7. Giao cho giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với các ngành liên quan Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tăng cường kiểm tra đôn đốc chấp hành nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TV Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Các đ/c trong TT UB;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- Các huyện, thị xã;
- Lưu.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Trần Sự

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/04/1993
Ngày hiệu lực30/04/1993
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UB 1993 củng cố các ban quản lý công trình xây dựng cơ bản Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UB 1993 củng cố các ban quản lý công trình xây dựng cơ bản Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Sự
        Ngày ban hành30/04/1993
        Ngày hiệu lực30/04/1993
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UB 1993 củng cố các ban quản lý công trình xây dựng cơ bản Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UB 1993 củng cố các ban quản lý công trình xây dựng cơ bản Quảng Bình