Chỉ thị 19/CT-UB

Chỉ thị 19/CT-UB năm 1982 về định mức sử dụng điện, cách thu tiền và cấp bù tiền điện sinh hoạt của cán bộ công nhân viên ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 19/CT-UB định mức sử dụng điện cách thu tiền cấp bù tiền điện sinh hoạt cán bộ công nhân viên thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 5985/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý đô thị do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UB định mức sử dụng điện cách thu tiền cấp bù tiền điện sinh hoạt cán bộ công nhân viên thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 19/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐỊ NH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN, CÁCH THU TIỀN VÀ CẤP BÙ TIỀN ĐIỆN SINH HOẠT CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN Ở THÀNH PHỐ

Thực hiện quy định số 117/ĐL-KH-5 ngày 05-2-1982 của Bộ Điện lực, căn cứ tình hình cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định việc sử dụng điện dùng trong sinh hoạt của cán bộ công nhân viên Nhà nước trên địa bàn Thành phố như sau:

1-Về định mức sử dụng điện:

- Áp dụng theo văn bản 1820/ĐL/ĐL2/10,ngày 30-10-1981 của Công ty Điện lực 2 (mỗi tháng = hộ A:200KWh ; hộ B: 150KWh ; hộ C: 100KWh ; hộ D: 80KWh ; hộ E:60KWh).

- Vượt định mức của hộ từ 10 đến KWh thứ 100% tính 2đ40/1KWh;từ KWh thứ 100% trở đi tính 3đ60/1KWh.

- Phần điện của các hộ cán bộ Công nhân viên sử dụng vào việc chung không tính vào định mức sử dụng điện trong hộ đó (do cơ quan chủ quản xác định và thanh toán).

2- Cách thu tiền và cấp bù tiền điện:

- Giá điện dùng trong sinh hoạt của Cán bộ Công nhân viên, Bộ điện lực vẫn quy định là 0đ15/1KWh. Để thuận tiện cho tính toán và hạn chế tiêu cực, thành phố áp dụng thống nhất giá1đ20/1KWh (trong định mức).

- Cơ quan quản lý cán bộ công nhân viên có trách nhiệm cấp bù tiền điện hàng tháng cho một số người có mức lương cao nhất trong hộ theo các định mức sau:

Hộ A:210đ - Hộ B: 157đ50 - Hộ C: 105đ- Hộ D: 84đ và hộ E:63đ.

(+ Hộ A: người có mức lương 190đ trở lên.

+ Hộ B: người có mức lương 170đ đến 189đ.

+ Hộ C: người có mức lương 115đ đến 169đ.

Và lương cấp bậc công nhân từ 90đ trở lên.

+ Hộ D: người có mức lương 90đ đến 114đ

Và lương cấp bậc công nhân 70đ đến 89 đ

+ Hộ E: người có mức lương dưới 90đ

Và lương cấp bậc công nhân dưới 70đ).

- Sở Tài chánh kết hợp chặt chẽ với sở Điện lực Thành phố tổ chức cấp bù tiền điện cho cán bộ công nhân viên vào đầu kỳ lương hàng tháng:

+ Các đơn vị sản xuất kinh doanh của thành phố Trung ương, quận, huyện được chi ngoài giá thành và phí lưu thông.

+ Các cơ quan hành chánh sự nghiệp của thành phố và Trung ương do Sở Tài chánh cấp.

+ Cán bộ công nhân viên cơ quan quận, huyện, phường, xã do Ban Tài chánh thuế giá quận, huyện cấp.

+ Những đối tượng chưa kể trên do nơi phát lương cấp.

3. Đối tượng được bù tiền điện: Tất cả cán bộ công nhân viên Nhà nước (kể cả khu vực Trung ương hưởng lương, định suất, về hưu…), sĩ quan quân đội nhân dân, Việt nam, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, công an nhân dân vũ trang, cảnh sát nhân dân, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng có dùng điện sinh hoạt trong gia đình đều được cấp bù tiền điện.

4. Chỉ thị này thay cho các quy định trước đây về định mức sử dụng điện, về giá điện dùng trong sinh hoạt. Bắt đầu thực hiện từ 01-6-1982 (thu tiền từ kỳ 7-82 trở đi).

5. Sở Điện lực cần có biện pháp cụ thể, thiết thực giáo dục tinh thần trách nhiệm cho nhân viên ngành mình thực hiện việc ký hợp đồng sử dụng điện, đặt điện kế, tạo điều kiện cho việc áp dụng giá điện mới trên địa bàn thành phố được nhanh gọn, chính xác, hạn chế tiêu cực.

Tình hình cung cấp điện còn nhiều khó khăn, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các đoàn thể… nhận rõ khó khăn chung, có kế hoạch vận động mọi người tự giác thực hiện nghiêm chỉnh giá điện mới, sử dụng hợp lý, triệt để tiết kiệm điện, đồng thời phát hiện giúp chánh quyền ngăn chặn có hiệu quả những mặt tiêu cực trong quản lý, phân phối điện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/1982
Ngày hiệu lực31/05/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UB định mức sử dụng điện cách thu tiền cấp bù tiền điện sinh hoạt cán bộ công nhân viên thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UB định mức sử dụng điện cách thu tiền cấp bù tiền điện sinh hoạt cán bộ công nhân viên thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành31/05/1982
        Ngày hiệu lực31/05/1982
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UB định mức sử dụng điện cách thu tiền cấp bù tiền điện sinh hoạt cán bộ công nhân viên thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UB định mức sử dụng điện cách thu tiền cấp bù tiền điện sinh hoạt cán bộ công nhân viên thành phố Hồ Chí Minh