Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018

Để công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 đạt chỉ tiêu, chất lượng theo Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 03/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3327/X13-P5 ngày 05/10/2017 của Bộ Công an về thông báo chỉ tiêu tuyn chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018; Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị:

1. Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan tuyên truyền thực hiện Luật Công an nhân dân, Luật Nghĩa vụ quân sự đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

2. Công an Thành phố Hướng dẫn và chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự cùng cấp tiến hành các bước tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đạt chỉ tiêu Chính phủ, Bộ Công an giao. Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về nhiệm vụ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.

3. Giao Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn Thành phố năm 2018; tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Công an Thành phố tiến hành tuyển chọn, gọi công dân đủ tiêu chuẩn ở các địa phương thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đúng quy định.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ công an; (Để báo cáo)
- TTTU, TTHĐND Thành phố; (Để báo c
áo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (Để báo cáo)
- Các PCT UBND thành phố;

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;

- CVP, PCVP Phạm Chí Công, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, CAHN, NC;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân Hà Nội

             • 13/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực