Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô, đề và tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND 2018 đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Yên Bái, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN CỜ BẠC DƯỚI HÌNH THỨC LÔ, ĐỀ VÀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÁT HÀNH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, nguồn vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, doanh thu hoạt động kinh doanh, đóng góp vào ngân sách nhà nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề và các hình thức lợi dụng xổ số của Nhà nước để mưu lợi trái pháp luật trên địa bàn có chiều hướng gia tăng và ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp gây ra nhiều hậu quả xấu và bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề; tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết trên địa bàn toàn tỉnh, tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ thị:

1. Các ngành, các cấp có trách nhiệm:

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, nhân dân hiểu rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc lô đề bất hợp pháp và những quy định của Nhà nước về việc xử lý nghiêm khắc đối với những hoạt động cờ bạc lô đề nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và tích cực phòng chống tác hại do tệ nạn lô đề bất hợp pháp gây ra.

Việc tuyên truyền, giáo dục phải gắn chặt với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, động viên đông đảo nhân dân tự giác tham gia đấu tranh, tố giác các chủ đề, người ghi đề, chơi đề và nơi chứa chấp các hoạt động cờ bạc với các cơ quan chức năng.

Lấy tiêu chí cơ quan, đơn vị, thôn, bản, làng, tổ dân phố, gia đình không có tệ nạn cờ bạc, lô đề làm tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm.

Tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoạt động lô, đề, làm giả vé số; Đăng tải thường xuyên các thông tin, các thông điệp về phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông. Chú ý nêu gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề cũng như phê phán những hiện tượng tiêu cực nhằm tạo dư luận rộng rãi trong xã hội đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc lô đề nói riêng.

Tăng cường kiểm soát và thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc nói chung và cờ bạc dưới hình thức lô đề nói riêng

Đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm và xử lý các đối tượng có hành vi liên quan đến mua bán số lô, số đề; đồng thời phối hợp với UBND các cấp thông báo công khai những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, lô đề trên hệ thống truyền thanh cơ sở và thông báo về nơi công tác, học tập, cư trú để có biện pháp quản lý không để tái phạm.

Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời đưa ra xét xử nghiêm các vụ án liên quan đến cờ bạc nói chung và cờ bạc dưới hình thức lô đề nói riêng.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn và công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Yên Bái trong công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh, phát hành xổ số.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh xổ số theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả theo đúng quy định hiện hành.

4. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ skiến thiết Yên Bái

Đầu tư, đổi mới hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô và phát hành các loại hình xổ số trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định của Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh để góp phần tăng nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, giáo dục, y tế.

Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng cáo, quảng bá những lợi ích thiết thực của xổ số kiến thiết.

Chủ động đề xuất và tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn để làm tốt công tác kiểm tra phòng, chống, đấu tranh truy quét, xử lý nạn lô đề trong mạng lưới đại lý cũng như ngoài xã hội, đảm bảo hoạt động kinh doanh phát hành xổ số giữ vững ổn định và ngày càng phát triển.

5. Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh

Tăng cường hoạt động giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số; Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số Yên Bái ban hành kèm theo quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PT-TH t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội đồng GSXS;
- Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT
, TC.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2018
Ngày hiệu lực19/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND 2018 đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND 2018 đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýĐỗ Đức Duy
        Ngày ban hành19/12/2018
        Ngày hiệu lực19/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND 2018 đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND 2018 đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề Yên Bái

           • 19/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực