Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND 2020 tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Thanh Hoá, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Trong thời gian vừa qua, thời tiết diễn biến phức tạp, dự báo tiếp tục nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao; một số địa phương khu vực miền trung như tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra cháy rừng lớn, thiệt hại về tài nguyên rừng, môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Riêng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mặc dù có trên 641.000 ha rừng với trên 48.000 ha rừng thuộc vùng trọng điểm cháy, nguy cơ cháy cao và rất cao nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, chủ rừng trong triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng nên không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; tham mưu tích cực của Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chấp hành các quy định phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) của nhân dân, chủ rừng. Để tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đầy đủ, hiệu quả các biện pháp PCCCR; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5256/VPCP-NN ngày 30/6/2020; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019, Công văn số 5256/VPCP-NN ngày 30/6/2020; của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 01/7/2019 và của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 4435/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác PCCCR; tiếp tục thực hiện ngay công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát UBND các xã, chủ rừng thực hiện nghiêm túc công tác PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị.

- Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên phải trực chỉ huy PCCCR tại cấp huyện, cấp xã và chủ rừng nhà nước; tổ chức lực lượng tuần tra, trực gác ngoài hiện trường 24/24giờ để canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; nghiêm cấm các hoạt động có sử dụng lửa trong, ven rừng như: Sử dụng lửa đốt ong, đốt bãi rác, dọn vườn...; tạm dừng hoạt động xử lý thực bì trồng rừng, làm rẫy, vệ sinh rừng sau khai thác và những hành vi dùng lửa khác, nhất là sử dụng lửa gần khu vực rừng giáp khu dân cư, nghĩa trang, nghĩa địa, các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, tín ngưỡng trong và ven rừng... Chủ động phát hiện sớm lửa rừng để huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ dập tắt ngay đám cháy khi mới phát sinh, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR; kịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng trên Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, hệ thống loa phát thanh của xã, thôn (bản), tuyên truyền lưu động và các hình thức khác nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR của chủ rừng, nhân dân. Rà soát, đầu tư mua sắm và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần, kinh phí để chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; sẵn sàng phương án thực hiện sơ tán dân khi cấp thiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các chủ rừng nhà nước khác thực hiện nghiêm túc, triệt để các biện pháp về PCCCR.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường tối đa lực lượng, bám sát địa bàn trực PCCCR và tham mưu tích cực, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ rừng thực hiện quyết liệt các biện pháp PCCCR. Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, báo cáo, dự báo, cảnh bảo cháy rừng; chế độ theo dõi phòng cháy trên hệ thống camera giám sát đã đuợc đầu tư, đảm bảo cập nhật thông tin chính xác, kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 vào mùa cao điểm và sẵn sàng tham gia chữa cháy cùng các địa phương khi có cháy rừng xảy ra.

4. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện, xã tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương để kiểm tra, đôn đốc địa phương, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tuợng gây cháy rừng để xử lý theo đúng quy định của pháp lưật.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm công tác PCCCR khi hoạt động huấn luyện, diễn tập ngoài thao trường tại các khu vực trong và ven rừng; chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng vào thời điểm có nguy cơ cháy cao; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần sẵn sàng hỗ trợ địa phương, cơ sở chữa cháy rừng.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng, các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện công tác PCCCR trên diện tích rừng đuợc giao quản lý; tăng cường trinh sát ngoại tuyến để phát hiện sớm đám cháy từ các huyện thuộc tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) có nguy cơ cháy lan sang các huyện biên giới thuộc tỉnh Thanh Hóa, để chủ động tham mưu kịp thời cho UBND các huyện biên giới phòng chống hiệu quả; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ hỗ trợ và tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường thời lượng, chuyên mục cảnh báo và dự báo cháy rừng nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR.

8. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nêu trên triển khai thực hiện nhiệm vụ về PCCCR.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chủ động, tích cực chấp hành, tham gia thực hiện hiệu quả các biện pháp PCCCR.

Giao Sở Nông nghiệp chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm (Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp&PTNT (để báo cáo);
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy (để phối hợp);
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Các Sở, ngành: NN&PTNT, CA tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐ Biên phòng tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Thanh Hoá;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu: VT, NN.
(MC106.07.20)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
N
guyễn Đức Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2020
Ngày hiệu lực02/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND 2020 tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND 2020 tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành02/07/2020
        Ngày hiệu lực02/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND 2020 tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng Thanh Hóa

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND 2020 tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng Thanh Hóa

             • 02/07/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/07/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực