Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2009 về kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 19/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 12 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Điều 26, Nghị định số: 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Để việc sử dụng kinh phí trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1. Tổng chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh là 2% trên tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, cụ thể như sau:

Tổng (%)

Cụ thể (%)

2

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện

Chi phí thẩm định phương án

Chi phí phê duyệt phương án

1,60

0,30

0,10

2. Mức chi phí trên không kể các loại chi phí sau:

- Chi phí đo đạc, cắm mốc giải tỏa và chỉnh lý biến động;

- Chi phí giám định các công trình kiến trúc xây dựng, công trình công cộng bị giải tỏa (chủ đầu tư trực tiếp chi theo hợp đồng thực tế đối với đơn vị tư vấn giám định) thì không có chi phí của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà chỉ có chi phí thẩm định và phê duyệt;

- Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ di dời các công trình công cộng tùy trường hợp từng phương án được lập, Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể các mức chi phí cho phù hợp với tình hình thực tế từng dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt;

Yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU,HĐNDTỉnh (thay báo cáo);
- CT&PCT UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trương, Tài chính, Xây dựng, Thanh Tra tỉnh (thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban LĐ.VPUBND tỉnh (tổng hợp);
- Phòng KTN;
- Lưu: VT, 5.08.02
.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2009
Ngày hiệu lực27/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Đấu
        Ngày ban hành17/12/2009
        Ngày hiệu lực27/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh

            • 17/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực