Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 về triển khai thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 bán đấu giá tài sản theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Hải Dương, ngày 05 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ – CP NGÀY 04/03/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trong những năm qua, công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ – CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản đã được các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện. Hoạt động bán đấu giá tài sản theo phân cấp của các tổ chức kiêm nhiệm và chuyên trách đã đi vào nề nếp, ổn định, thực thi đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu của xã hội và nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, qua một thời gian thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ – CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản đã bộc lộ một số hạn chế như: Hoạt động bán đấu giá còn manh mún, tính chuyên nghiệp bán đấu giá tài sản chưa cao...

Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của hoạt động bán đấu giá tài sản theo Nghị định số 05/2005/NĐ – CP, ngày 04 tháng 03 năm 2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ – CP về bán đấu giá tài sản (Nghị định 17/2010/NĐ – CP) thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ – CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ. Đế triển khai kịp thời và thực hiện nghiêm túc Nghị định 17/2010/NĐ – CP. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại cúng về Nghị định số 17/2010/NĐ – CP của Chính phủ, nhằm nâng cao cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất theo các qui định của Nghị định 17/2010/NĐ – CP.

2. Không thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện đề bán đấu quyền sử dụng đất, thực hiện đúng quy định của Nghị định 17/2010/NĐ – CP về việc giao cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp) thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

3. Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khi tổ chức bán đấu giá yêu cầu đảm bảo thực hiện theo đúng Nghị định 17/2010/NĐ – CP và những quy định của pháp luật hiện hành.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành đơn vị liên quan xây dựng Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ – CP trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tháng 11/2010.

5. Giao Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương, kịp thời phát hiện, giải quyết hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

6. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp phải tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, từng bước nâng câo chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức... bảo đảm cho tổ chức này đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về bán đấu giá tài sản trong tình hình mới.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng thời phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Tư pháp) đề xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2010
Ngày hiệu lực05/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 bán đấu giá tài sản theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 bán đấu giá tài sản theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP Hải Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành05/10/2010
        Ngày hiệu lực05/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 bán đấu giá tài sản theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP Hải Dương

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 bán đấu giá tài sản theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP Hải Dương

             • 05/10/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/10/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực