Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hiện nay, dịch cúm A/H5N6 đã xuất hiện tại Trung Quốc, một số nước trên thế giới và khu vực; theo Tổ chức Thú y Thế giới đây là chủng virus có độc lực cao. Tại Việt Nam, dịch cúm A/H5N6 đã được ghi nhận xuất hiện tại 5 tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và có nguy cơ lan rộng.

Thực hiện Công điện số 6529/CĐ-BNN-TY ngày 04/9/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm; để chủ động ngăn chặn dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:

1. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Thực hiện nghiêm túc Công điện số 6529/CĐ-BNN-TY ngày 04/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia cầm, các chợ kinh doanh gia cầm và những nơi có nguy cơ cao. Tổ chức tốt công tác tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường.

- Phối hợp với cơ quan Thú y thực hiện giám sát chặt chẽ dịch cúm trên đàn gia cầm, phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

- Thường xuyên báo cáo tình hình, diễn biến dịch bệnh về Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

2. Sở Nông nghiệp & phát triển Nông thôn:

- Thực hiện nghiêm túc Công điện số 6529/CĐ-BNN-TY ngày 04/9/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và các chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm; tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chợ buôn bán gia cầm sống, tại khu vực có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm dịch bệnh, xử lý kịp thời, không để lây lan diện rộng; phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công tác tiêm phòng và vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường.

- Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.

UBND Thành phố yêu cầu các UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nghiêm các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Đài PTTH HN, Báo: HN mới, KT&ĐT;
- Đ/c CVP, PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- Các phòng: NNNT, VX, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2014
Ngày hiệu lực15/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành15/09/2014
        Ngày hiệu lực15/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm Hà Nội

             • 15/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực