Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Đồng Nai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong quản lý về an toàn thực phẩm, nhiều mô hình tiên tiến về bảo đảm an toàn thực phẩm đang được xây dựng và nhân rộng. Tình hình ngộ độc thực phẩm tuy đã giảm về số vụ và số trường hợp ngộ độc (năm 2013: 08 vụ, 148 trường hợp; năm 2014: 01 vụ, 14 trường hợp; năm 2015: 04 vụ, 167 trường hợp) nhưng tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. Nguyên nhân do chính quyền một số địa phương chưa quan tâm, chưa quản lý tốt về an toàn thực phẩm (ATTP), nhiều vụ vi phạm ATTP chậm phát hiện và không xử lý kịp thời.

Nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện tốt các nội dung sau:

a) Xác định việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch UBND trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm của địa phương; trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn.

b) Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về ATTP; tiếp tục củng cố bộ máy làm công tác ATTP từ tỉnh đến cơ sở, ưu tiên bố trí đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm; có kế hoạch đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, tạo sự chuyển biến thực sự về ATTP kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa công tác ATTP.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là thanh kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

đ) Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2016 một số vấn đề sau:

- Bảo đảm an toàn vệ sinh đối với các loại thực phẩm tươi sống và các loại thực phẩm tiêu dùng trong sinh hoạt hàng ngày của Nhân dân.

- Thiết lập và vận hành có hiệu quả hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp; bếp ăn tập thể trường học, bệnh viện, nhà trẻ; cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm.

2. Để thực hiện tốt các nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm:

a) Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo bảo đảm VSATTP tỉnh

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các Khu công nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp; bếp ăn tập thể trường học, nhà trẻ; cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp nhằm hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm

- Kiện toàn tổ chức, tăng cường đầu tư trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện và nâng cao năng lực Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; củng cố và nâng cao năng lực kiểm soát ATTP tại tuyến huyện, tuyến xã; phối hợp xây dựng hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm theo hướng tập trung, hiệu quả.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản; không để xảy ra tình trạng sử dụng, kinh doanh chất cấm, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép; xử lý dứt điểm việc sử dụng salbutamol, vàng ô, kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm.

- Tập trung quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hóa chất bảo quản, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất nông sản an toàn thực phẩm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; xây dựng và phát triển nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác nông lâm thủy sản an toàn.

- Phối hợp Sở Công Thương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh; triển khai xác nhận sản phẩm an toàn và gắn logo nhận diện sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tại các điểm trưng bày sản phẩm nông lâm thủy sản được xác nhận.

c) Sở Công Thương

- Tăng cường quản lý để ngăn chặn rượu, nước giải khát giả, kém chất lượng; bảo đảm ATTP tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với lĩnh vực Sở Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn vào các chợ.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh; từng bước kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc và nhập lậu, hàng gian, hàng kém chất lượng...

d) Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

- Phối hợp với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương thực hiện hiệu quả công tác truyền thông về ATTP.

- Tăng cường các tin, bài, chuyên mục về ATTP bảo đảm trung thực, khách quan, kịp thời. Chú trọng các tin bài đối với các cơ sở điển hình sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

- Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị quản lý về ATTP trong việc đưa tin các sự kiện về ATTP, nhất là trong các đợt cao điểm về ATTP (như Tháng hành động, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu…) và trong việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATTP.

đ) Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm thực phẩm theo quy định của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về ATTP.

e) Công an tỉnh

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền; công tác thanh tra, kiểm tra ATTP các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về VSATTP.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quán triệt, phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP, vệ sinh môi trường.

- Làm tốt công tác nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm để chủ động phát hiện các hành vi vi phạm về ATTP.

- Mở các đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ATTP vào thời điểm cần thiết.

- Rà soát các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép thực phẩm, gia súc, gia cầm, động vật, sản phẩm động vật, thủy sản và các mặt hàng thực phẩm vi phạm pháp luật về ATTP để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát, phát hiện một số vướng mắc, bất cập trong hệ thống chính sách, pháp luật có liên quan đến ATTP để kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ATTP.

g) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Y tế để được hướng dẫn, cung cấp những thông tin cần thiết tuyên truyền về VSATTP đến các cấp học, đến giáo viên, học sinh, sinh viên để biết, chọn lựa thực phẩm sạch, hợp vệ sinh.

- Chỉ đạo các trường có bếp ăn tập thể thực hiện đúng quy định của pháp luật về VSATTP. Đối với các trường, cơ sở giáo dục có nhu cầu cung cấp, phục vụ bữa ăn cho học sinh, sinh viên phải hợp đồng với những cơ sở cung cấp suất ăn sẵn có đủ điều kiện và đảm bảo VSATTP.

h) Sở Tư pháp

Giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hàng năm có kế hoạch tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính về ATTP cho các cơ quan, đơn vị quản lý về an toàn thực phẩm.

i) Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP phù hợp cho từng đối tượng; tăng thời lượng tuyên truyền, kịp thời thông tin các hoạt động về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

k) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu UBND tỉnh đầu tư nguồn lực cho các Chi cục; phối hợp với các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo bảo đảm VSATTP tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.

l) Sở Tài chính

Có trách nhiệm xem xét, bố trí kinh phí kịp thời cho các hoạt động về ATTP trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là kinh phí cho công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn; hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đúng quy định hiện hành.

m) Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh về bộ máy, nhân lực làm công tác ATTP trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố về thành lập, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo đảm VSATTP các cấp.

n) Ban Quản lý các Khu công nghiệp

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thực hiện đúng quy định về ATTP, nhất là các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, có phục vụ bữa ăn cho người lao động phải thực hiện đúng các điều kiện VSATTP do ngành y tế hướng dẫn.

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện kế hoạch kiểm tra VSATTP tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

o) Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tỉnh

Triển khai công tác tuyên truyền vận động thực hiện ATTP, xác định việc bảo đảm ATTP là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa… nhằm khuyến khích hình thành việc sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng. Phối hợp với ngành y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức ATTP cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân để phòng chống ngộ độc thực phẩm.

p) UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này, xác định việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành.

- Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp có hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục để thay đổi hành vi, tập quán lạc hậu; tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn, xử lý dứt điểm các điểm nóng về ATTP tại địa phương.

- Tổ chức, triển khai quy hoạch các vùng sản xuất nông sản an toàn thực phẩm phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương; xây dựng và phát triển nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác nông - thủy sản an toàn, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi; đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng các mô hình kinh doanh thức ăn đường phố bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Công Thương thành lập tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của tổ kiểm tra; chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ.

- Chủ động bố trí ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ cho việc triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP tại địa phương.

Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm quán triệt sâu rộng và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, một năm các đơn vị báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị về Sở Y tế (Chi cục ATVSTP) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Đồng Nai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Đồng Nai 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành30/06/2016
        Ngày hiệu lực30/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Đồng Nai 2016

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Đồng Nai 2016

              • 30/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực