Công văn 1961/CT-TTHT

Công văn 1961/CT-TTHT năm 2019 về Thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1961/CT-TTHT 2019 về Thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1961/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thành phố Hồ C Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Arup Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Etown Central số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, Q.4, HCM
Mã số thuế: 0305564120

Trả lời văn bản (không số) ngày 28/1/2019 của Công ty về Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Nguyên tắc xác định các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý:

1.1. Các khoản chi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định hoặc hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

1.2. Các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

1.3. Các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ.

…ˮ.

Căn cứ Khoản 1 mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.27. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế.

…ˮ.

Trường hợp Công ty theo trình bày có phát sinh các khoản chi phí phục vụ kinh doanh năm 2008, năm 2009 nhưng tính chi phí được trừ của năm 2010 là không phù hợp với quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng TT3
"để biết"
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, TTHT.
213/19/hy

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1961/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1961/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2019
Ngày hiệu lực08/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 1961/CT-TTHT 2019 về Thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1961/CT-TTHT 2019 về Thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1961/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành08/03/2019
        Ngày hiệu lực08/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 1961/CT-TTHT 2019 về Thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1961/CT-TTHT 2019 về Thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

            • 08/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực