Chỉ thị 20/1998/CT-UB

Chỉ thị 20/1998/CT-UB đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới do tỉnh Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 20/1998/CT-UB đổi mới công tác thi đua khen thưởng Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/1998/CT-UB đổi mới công tác thi đua khen thưởng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/1998/CT.UBT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 12 năm 1998

 

CHỈ THỊ

"V/V ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI "

Trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng trong toàn tỉnh đã được các địa phương, các ngành, các cấp, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; kết quả, nhiều tập thể cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các loại Huân chương, Bằng khen, cờ luân lưu của Chính phủ và các hình thức khen thưởng khác. Tuy nhiên, nhận thức và biện pháp chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng của một số ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, động viên cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua lao động sản xuất xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW ngày 3 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị và Nghị định 56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng, nhằm nâng cao hiệu quả thiết thực của công tác thi đua khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, UBND tỉnh chỉ thị:

1- UBND các cấp, các Sở, ban ngành các đơn vị địa phương phải phối hợp chặt chẽ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua; tập trung phân tích thực trạng tình hình công tác thi đua khen thưởng trong hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, kiểm điểm đánh giá, tìm ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề mới để vận dụng cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới.

2 - Xây dựng đề án đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong phạm vi quyền hạn của cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trước mắt từ nay đến năm 2000, tập trung mấy vấn đề lớn như sau:

- Đổi mới về nhận thức và chỉ đạo đối với công tác thi đua khen thưởng.

UBHD các cấp, các Sở,Ban, ngành, các đơn vị, địa phương phải xây dựng kết hoạch củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng, ban hành qui chế hoạt động và củng cố bộ máy giúp việc Hội đồng thi đua khen thưởng.

3- Căn cứ vào nội dung Nghị định 56/1998/NĐ-CP ngày 30-7- 1998 của Chính phủ, giao Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh kết hợp với Sở Tài chính- Vật giá, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh soạn thảo hướng dẫn tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, chế độ tiền thưởng, tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ của Ban thi đua khen thưởng tỉnh và Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

4- Tập trung hoàn thành dứt điểm việc đề nghị khen thưởng đối với thành tích trong hai cuộc kháng chiến, bao gồm:

- Khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và khen thưởng nhân dân giúp đỡ cách mạng trước tháng 8-1945.

- Khen thưởng huân chương bậc cao cho cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945 và cán bộ hoạt động liên tục ở chiến trường miền Nam theo Thông tri 38-TT/TW ngày 25-10- 1984 của Ban Chấp hành TW Đảng.

- Phong tặng danh hiệu “ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho các địa phương, đơn vị, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến.

- Tuyên dương danh hiệu “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Tặng kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày.

5- Thông qua thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế-xã hội và các mặt công tác khác, thành tích theo niên hạn hàng năm, thành tích thực hiện kế hoạch 5 năm (1996-2000), thành tích đột xuất, thành tích chuyên đề để xét chọn và đề nghị các cấp khen thưởng, đặc biệt đề nghị các cấp TW khen các danh hiệu thi đua trong dịp lễ tuyên dương “Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc” vào năm 2000.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, các huyện, Giám đốc Sở, Thủ trưởng ngành liên quan phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này và báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Hoàng XINH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/1998/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/1998/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/1998
Ngày hiệu lực02/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/1998/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 20/1998/CT-UB đổi mới công tác thi đua khen thưởng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/1998/CT-UB đổi mới công tác thi đua khen thưởng Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/1998/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýVõ Hoàng Xinh
        Ngày ban hành02/12/1998
        Ngày hiệu lực02/12/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 20/1998/CT-UB đổi mới công tác thi đua khen thưởng Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/1998/CT-UB đổi mới công tác thi đua khen thưởng Cần Thơ