Chỉ thị 20/1999/CT-BTM

Chỉ thị 20/1999/CT-BTM về việc vận động mua công trái xây dựng tổ quốc do Bộ Thương mại ban hành

Chỉ thị 20/1999/CT-BTM vận động mua công trái xây dựng tổ quốc đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/1999/CT-BTM vận động mua công trái xây dựng tổ quốc


BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 20/1999/CT-BTM

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC

Thi hành Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999.

Để việc vận động mua Công trái trong ngành Thương mại nhanh chóng đạt kết quả cao, Bộ yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp Ủy Đảng, Công đoàn và các đoàn thể trong đơn vị tổ chức quán triệt tinh thần các văn bản của Đảng và Nhà nước về mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999 trong đơn vị mình để mọi người nắm vững mục đích ý nghĩa và lợi ích của việc mua công trái Nhà nước.

2. Phát động phong trào mua công trái XD Tổ quốc, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNVC trong đơn vị mua công trái nhanh chóng với khả năng cao nhất.

3. Tổng hợp kết quả mua công trái của đơn vị, định kỳ 10 ngày một lần báo cáo về Bộ (Vụ TCKT, Đ/C Đinh Đức Chinh, điện thoại số: 04 8262865), đợt 1 trước ngày 5/6/1999.

Nhận chỉ thị này Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc để cuộc vận động mua Công trái đạt kết quả cao.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Đảng ủy CQ Bộ, Đảng ủy khối TM tại Tp HCM và ĐN (để phối hợp chỉ đạo) CĐ ngành TM, CĐCQ Bộ (để phối hợp).
- Các Vụ, Viện, Ban.
- Lưu: VT, TCKT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG   
Đỗ Như Đính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/1999/CT-BTM

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/1999/CT-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/1999
Ngày hiệu lực24/05/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 20/1999/CT-BTM

Lược đồ Chỉ thị 20/1999/CT-BTM vận động mua công trái xây dựng tổ quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/1999/CT-BTM vận động mua công trái xây dựng tổ quốc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/1999/CT-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýĐỗ Như Đính
        Ngày ban hành24/05/1999
        Ngày hiệu lực24/05/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 20/1999/CT-BTM vận động mua công trái xây dựng tổ quốc

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/1999/CT-BTM vận động mua công trái xây dựng tổ quốc