Chỉ thị 20/2005/CT-CT

Chỉ thị 20/2005/CT-CT về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và bổ túc Trung học phổ thông 2004-2005 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2005/CT-CT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở bổ túc Trung học cơ sở Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2005/CT-CT

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2005

 

CHỈ THỊ

V/V TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ, BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2004 - 2005.

Thực hiện Chỉ thị số 11/2005/BGD&ĐT ngày 04/4/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo thi và tuyển sinh; Nhằm đảm bảo cho các kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1- Các thành viên của Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đã được phân công tại cuộc họp của Ban chỉ đạo thi ngày 22/4/2005 theo Thông báo số 68/TB-UB ngày 22/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2- Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch chỉ đạo các phòng Giáo dục, các Trường trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã Thủ Dầu Một chuẩn bị tốt các điều kiện về ôn tập kiến thức cho học sinh, về cơ sở vật chất và nhân sự làm công tác thi đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng làm đề thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở và Bổ túc Trung học cơ sở, Hội đồng sao in đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông, các Hội đồng coi, chấm thi các kỳ thi theo ủy quyền của Chủ Tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đồng thời, có kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành để tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2004-2005.

3- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra thi cấp huyện, thị, quyết định thành lập các Hội đồng coi thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở, ban bảo vệ và phục vụ các kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các đơn vị Công an, Y tế, Tài chính, Bưu điện, Đài Truyền thanh... ở địa phương làm nhiệm vụ bảo vệ, trực cấp cứu, thông tin liên lạc, giải quyết kinh phí theo quy định cho các Hội đồng coi, chấm thi.

4- Công an tỉnh có kế hoạch bảo vệ tất cả các Hội đồng thi trong suốt thời gian thi; kịp thời ngăn chặn các hiện tượng mất an ninh, trật tự ở các khu vực thi. Chỉ đạo cho Công an các huyện, thị cử người tham gia các Ban bảo vệ và phục vụ Hội đồng coi thi, chấm thi, trực 24/24 giờ ở các địa điểm đặt Hội đồng coi, chấm thi và bảo vệ các tuyến giao bài thi về Hội đồng chấm thi.

Cử cán bộ đến bảo vệ Hội đồng sao in đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông, đồng thời bảo vệ tất cả các tuyến giao đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo đến các Hội đồng coi thi ở tất cả các kỳ thi.

5- Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm y tế các huyện, thị xã, Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn cử đến mỗi Hội đồng thi trong địa phương mình một cán bộ y tế mang theo các loại thuốc cấp cứu để trực tại các Hội đồng thi và làm các thủ tục cần thiết (nếu có) theo Quy chế thi.

6- Sở Tài chính có kế hoạch và chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính các huyện, thị xã giải quyết kinh phí kịp thời cho các Hội đồng coi, chấm thi. Hướng dẫn các Hội đồng coi, chấm thi quyết toán kinh phí thi theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

7- Kho Bạc Nhà nước tỉnh và huyện, thị xã ưu tiên giải quyết về tiền mặt kịp thời phục vụ cho các Hội đồng thi có kinh phí và phương tiện làm việc.

8- Điện lực Bình Dương và Công ty cấp thoát nước đảm bảo các điều kiện về điện thắp sáng, điện cho các thiết bị máy tính hoạt động và nước đủ phục vụ trong suốt thời gian các Hội đồng làm đề thi, Hội đồng sao in đề thi, Hội đồng coi thi, chấm thi làm việc.

9- Bưu điện tỉnh bảo quản và chuyển giao các bưu chứa dĩa mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo qua đường bưu điện một cách nhanh chóng, an toàn, đầy đủ và bảo đảm bí mật. Tạo điều kiện cho các Hội đồng thi được ưu tiên dùng điện thoại, điện báo để thông tin, báo cáo kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến Sở Giáo dục và Đào tạo, các Hội đồng thi và ngược lại.

10- Sở Văn hoá - thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Dương phối hợp với Sở Giáo Dục & Đào tạo có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi những thông tin về các kỳ thi trong nhân dân và học sinh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và các ngành có liên quan phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo thực hiện tốt nội dung chỉ thị này; đồng thời báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2005/CT-CT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/2005/CT-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2005
Ngày hiệu lực07/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2006
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2005/CT-CT

Lược đồ Chỉ thị 20/2005/CT-CT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở bổ túc Trung học cơ sở Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/2005/CT-CT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở bổ túc Trung học cơ sở Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/2005/CT-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Văn Hiệp
        Ngày ban hành27/04/2005
        Ngày hiệu lực07/05/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2006
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 20/2005/CT-CT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở bổ túc Trung học cơ sở Bình Dương

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2005/CT-CT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở bổ túc Trung học cơ sở Bình Dương

             • 27/04/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/05/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực