Chỉ thị 20/2005/CT-UBND

Chỉ thị 20/2005/CT-UBND về Quản lý tàu thuyền nhỏ hoạt động khai thác thuỷ sản ven bờ tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2005/CT-UBND Quản lý tàu thuyền nhỏ khai thác thuỷ sản ven bờ Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2005/CT-UBND

Bến Tre, ngày 29 tháng 8 năm 2005

 

CHỈ THỊ

V/V QUẢN LÝ TÀU THUYỀN NHỎ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THUỶ SẢN VEN BỜ

Trong những năm gần đây, ngành Thủy sản tỉnh nhà đã có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó hoạt động khai thác chiếm một vị trí tương đối quan trọng. Theo kết quả tổng điều tra tàu thuyền nghề cá năm 2004, toàn tỉnh có 3.843 phương tiện hoạt động khai thác thuỷ sản, tuy nhiên trong đó có 1.778 phương tiện nhỏ không đăng ký, đăng kiểm và hầu hết hoạt động khai thác bằng các loại ngư cụ cấm làm huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản ven bờ, làm mất an ninh trật tự và an toàn giao thông trên các vùng nước, phá vỡ quy hoạch nghề khai thác, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành Thuỷ sản tỉnh nhà.

Căn cứ Điều 6, Điều 13 của Luật Thuỷ sản và Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản và tổ chức thực hiện có hiệu quả Công điện 141/TTg-CN ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm quản lý và phát triển nghề theo định hướng đã quy hoạch, đảm bảo khai thác gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia hoạt động khai thác trên các vùng nước, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1- Kể từ ngày 01/10/2005 không được phát triển thêm tàu thuyền khai thác thuỷ sản có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét, bao gồm tất cả các hình thức: đóng mới, cải hoán phương tiện từ các nghề khác hoặc mua sắm phương tiện cũ từ ngoài tỉnh.

Đối với những tàu thuyền có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét, hiện đang hành nghề khai thác thuỷ sản, không vi phạm Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản” và các qui định khác của pháp luật về khai thác thuỷ sản thì được tiếp tục hoạt động, nhưng bắt buộc phải thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm, trang bị an toàn cho người và phương tiện khai thác thuỷ sản theo qui định của pháp luật. Riêng khai thác thuỷ sản đối với tàu thuyền làm nghề lưới kéo (nghề cào) chỉ được phép hoạt động ở tuyến bờ đến hết ngày 31/12/2006” nếu muốn tiếp tục hoạt động thì phải cải hoán thành tàu thuyền có chiều dài trên 15 mét, công suất lớn để khai thác ở tuyến lộng, tuyến khơi hoặc phải chuyển nghề khai thác khác.

2- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh đóng mới, sửa chữa tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Bến Tre, phải có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Chính phủ, Bộ Thuỷ sản; chỉ được đóng mới, cải hoán các phương tiện khai thác thuỷ sản khi phương tiện có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định và có thẩm định của ngành thuỷ sản về quy hoạch nghề. Từ ngày 01/10/2005 không được đóng mới phương tiện khai thác thuỷ sản có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét.

3- Các tổ chức, cá nhân thuộc tỉnh Bến Tre quản lý, có nhu cầu đóng mới, cải hoán tàu cá tại các cơ sở ngoài tỉnh; các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh có nhu cầu đóng mới, cải hoán tàu cá tại các cơ sở đóng tàu cá trong tỉnh Bến Tre cũng phải tuân thủ theo quy định về quản lý đóng mới, cải hoán tàu cá của ngành Thuỷ sản và nội dung chỉ thị này.

4- Giao cho Sở Thuỷ sản, từ nay đến cuối năm 2005, xây dựng hoàn chỉnh Chương trình khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Bến Tre giai đoạn 2005-2010 trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời xây dựng mô hình và phối hợp với các địa phương xây dựng đề án chuyển đổi nghề đối với nghề khai thác thuỷ sản ven bờ, trước mắt là nghề kéo lưới và các nghề sử dụng công cụ khai thác có kích thước mắt lưới nhỏ hơn qui định.

Sở Thuỷ sản chủ động lập kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan ban, ngành, đoàn thể triển khai rộng rãi nội dung chỉ thị này để nhân dân thông suốt trước ngày 30/9/2005, Chỉ đạo Chi cụ Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tổ chức quản lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh đóng mới, sửa chữa tàu thuyền trên địa bàn tỉnh, tăng cường thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nhà nước về lĩnh vực khai thác, đăng ký, đăng kiểm, trang bị an toàn cho người, phương tiện hoạt động khai thác thuỷ sản và hoạt động đóng mới, cải hoán tàu thuyền khai thác thuỷ sản.

5- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo phòng chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) tổ chức quản lý chặt chẽ số lượng phương tiện khai thác hiện có trên địa bàn xã, đặc biệt là số phương tiện nhỏ khai thác ven bờ theo kết quả điều tra tàu thuyền năm 2004 của ngành thuỷ sản, kiên quyết không cho phát triển thêm phương tiện nhỏ khai thác ven bờ trên địa bàn xã.

6- Các cơ quan thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Khởi, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Thuỷ sản và chính quyền địa phương mở các đợt tuyên truyền các chủ trương và những quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản cho các tầng lớp nhân dân thông suốt để thực hiện.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Bảo

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2005/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2005
Ngày hiệu lực08/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2005/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/2005/CT-UBND Quản lý tàu thuyền nhỏ khai thác thuỷ sản ven bờ Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/2005/CT-UBND Quản lý tàu thuyền nhỏ khai thác thuỷ sản ven bờ Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/2005/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Quốc Bảo
        Ngày ban hành29/08/2005
        Ngày hiệu lực08/09/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/2005/CT-UBND Quản lý tàu thuyền nhỏ khai thác thuỷ sản ven bờ Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2005/CT-UBND Quản lý tàu thuyền nhỏ khai thác thuỷ sản ven bờ Bến Tre

           • 29/08/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực