Chỉ thị 20/CT-UB

Chỉ thị 20/CT-UB năm 1992 thực hiện chủ trương phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc Nam 500 KW do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UB 1992 phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UB

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 1992

 

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU KHO BẠC NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN BẮC NAM 500 KW

Thực hiện Quyết định số 134/HĐBT ngày 20/4/1992 của Hội đồng bộ trưởng về phát hành tín phiếu Kho bạc nhà nước huy động vốn xây dựng đường dây tải điện Bắc Nam 500 KW. Đây là việc làm có ý nghĩa to lớn góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của nước ta trong năm 1992 -1993 để làm tốt việc này Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị các ngành, các cấp các cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chi cục Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm trong việc:

- Tổ chức quản lý, phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện, chính xác và an toàn theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Cục kho bạc Nhà nước.

- Căn cứ vào chỉ tiêu nhiệm vụ phát hành tính phiếu, Kho bạc Nhà nước được giao tuỳ tình hình và khả năng thực tế ở từng địa bàn quận, huyện, Chi cục Kho bạc Nhà nước giao nhiệm vụ phát hành tín phiếu cho các Chi nhánh kho bạc nhà nước. Tổ chức và công bố các bàn bán tín phiếu, hướng dẫn các thủ tục mua, thanh toán tín phiếu đảm bảo thuận lợi và an toàn cho người mua.

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban chỉ đạo phát hành tín phiếu thực hiện tốt chỉ tiêu phát hành tín phiếu được giao và đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản Nhà nước và tiền thu bán tín phiếu, vận chuyển trên đường đi và bảo quản tiền trong kho.

2. Ngành thuế có trách nhiệm:

- Chủ động tính toán và xác định mức tiền mua tín phiếu bắt buộc hàng năm đối với các doanh nghiệp theo quyết định của Bộ Tài chính, thông báo cho các thành viên có liên quan trong ban chỉ đạo, phát hành tín phiếu để phối hợp thực hiện.

- Đôn đốc các doanh nghiệp mua tín phiếu đầy đủ kịp thời theo quy định; phối hợp với Kho bạc Nhà nước ra lệnh thu đối với những doanh nghiệp không chủ động mua tín phiếu theo quy định, đồng thời báo cáo cho Ban chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh cả cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Báo cáo Ban chỉ đạo và Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình và tiến độ mua tín phiếu theo chỉ tiêu bắt buộc của các doanh nghiệp.

3. Ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại có trách nhiệm:

- Tổ chức việc điều hoà thu chi tiền mặt, đảm bảo cho các đơn vị Kho bạc Nhà nước thu nhận và chi trả tiền tín phiếu Kho bạc Nhà nước thuận lợi, kịp thời.

- Thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc mua tín phiếu Kho bạc Nhà nước thông qua tài khoản của các doanh nghiệp mở tại Ngân hàng.

- Làm các nhiệm vụ uỷ nhiệm theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước về phát hành tính phiếu Kho bạc Nhà nước thu bằng vàng, ngoại tệ (USD).

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi và ưu tiên chuyển tiền mua tín phiếu bằng chuyển khoản của các doanh nghiệp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước nhanh gọn chính xác theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc theo lệnh của cơ quan thuế.

4. Ngành Tài chính có trách nhiệm:

- Tham gia với cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước tron việc xác định chỉ tiêu mua tín phiếu bắt buộc đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn.

- Thường xuyên báo cáo Uỷ ban nhân dân, Ban chỉ đạo phát hành tính phiếu tình hình biến động giá cả thị trường để có cơ sở đánh giá việc thực hiện mục tiêu phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước.

5. Ngành Công an có trách nhiệm:

Phối hợp với Kho bạc Nhà nước bảo vệ an toàn tiền bạc của nhà nước của nhân dân trong quá trình phát hành và thanh toán tín phiếu Kho bạc Nhà nước.

6. Ngành Văn hoá thông tin phối hợp với ngành Tài chính, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, liên đoàn lao động và các đoàn thể quần chúng có trách nhiệm:

- Phổ biến tuyên truyền rộng rãi chủ trương phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước.

- Giải thích cho mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị đoàn thể và tổ chức xã hội hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm và quyền lợi mua tín phiếu Kho bạc Nhà nước để xây dựng đường dây tải điện Bắc Nam 500 KW.

- Khuyến khích động viên các đơn vị, cá nhân mua tín phiếu Kho bạc Nhà nước với khả năng cao nhất.

7. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các hộ gia đình và cá thể trong tỉnh có trách nhiệm tích cực hưởng ứng và thực hiện đầy đủ kịp thời việc mua tín phiếu theo đúng quy định của Hội đồng bộ trưởng và Bộ Tài chính.

8. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thủ trưởng các ban ngành chỉ đạo các ban ngành đơn vị và cá nhân trên địa bàn thực hiện chủ trương phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước để xây dựng đường dây tải điện Bắc Nam 500 KW.

Giao cho Chi cục Kho bạc có trách nhiệm thường trực đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần được báo cáo kịp thời với Uỷ ban nhân dân tỉnh để có biện pháp giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/1992
Ngày hiệu lực18/07/1992
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/05/1999
Cập nhật32 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UB 1992 phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UB 1992 phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Quý Đăng
        Ngày ban hành18/07/1992
        Ngày hiệu lực18/07/1992
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/05/1999
        Cập nhật32 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UB 1992 phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Lào Cai

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UB 1992 phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Lào Cai

             • 18/07/1992

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/07/1992

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực