Chỉ thị 20/CT.UB

Chỉ thị 20/CT.UB năm 1997 về trách nhiệm giải quyết ý kiến cử tri tại các cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 20/CT.UB năm 1997 giải quyết ý kiến cử tri tiếp xúc đại biểu Quốc hội HĐND An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 1992/1998/QĐ.UB chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản của Ủy ban An Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/10/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT.UB năm 1997 giải quyết ý kiến cử tri tiếp xúc đại biểu Quốc hội HĐND An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT.UB

Long Xuyên, ngày 01 tháng 07 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT Ý KIẾN CỬ TRI TẠI CÁC CUỘC TIẾP XÚC CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND CÁC CẤP VÀ TẠI CÁC KỲ HỌP HĐND TỈNH, HUYỆN.

Trong các nhiệm kỳ Quốc Hội - HĐND vừa qua, Đoàn Đại biểu Quốc Hội-HĐND của tỉnh, huyện đã thực hiện việc tiếp xúc tốt với cử tri theo định kỳ và giải quyết được nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị thiết thực của cử tri trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống, đồng thời phản ảnh, đóng góp trong những kỳ họp của Quốc Hội-HĐND nhiều vấn đề quan trọng và bức xúc để Quốc Hội-HĐND xem xét quyết định.

Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến thiết thực của cử tri chưa được giải quyết, hoặc giải quyết chậm, cử tri thắc mắc, chủ yếu là do việc phối hợp thiếu đồng bộ, nhịp nhàng và thiếu quy định trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp trong những lần Đoàn Đại biểu Quốc Hội - HĐND đi tiếp xúc với cử tri trong tỉnh.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ thị:

1- Tiếp xúc cử tri:

- Từ nay về sau, khi Đoàn Đại biểu Quốc Hội - HĐND tỉnh và huyện, thị đi tiếp xúc cử tri ở địa phương nào, thì UBND huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn ở đó phải cử Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện thị, xã, phường, thị trấn và chuyên viên của VP.UBND cùng đi dự, để: vừa nắm được nguyện vọng của cử tri, nắm được tình hình của địa phương mình, đồng thời với trách nhiệm và quyền hạn cho phép hoặc trả lời xử lý ngay, hoặc ghi nhận để sau đó giải quyết những vấn đề có liên quan đến phạm vi trách nhiệm của cấp mình và tổng hợp báo cáo về trên nếu nội dung thuộc thẩm quyền của cấp trên.

- Chủ tịch UBND từng cấp chịu trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của cử tri trong 15 ngày (kể từ sau buổi tiếp xúc). kết quả giải quyết phải thông báo cho Đoàn Đại biểu Quốc Hội, HĐND và báo cáo cho thường TT HĐND cùng cấp, đồng thời thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản cho cử tri có kiến nghị.

- Đối với thủ trưởng các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh, sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri do UBND huyện, thị hoặc ý kiến trực tiếp của đại biểu HĐND sau khi tiếp xúc cử tri phản ảnh thì 15 ngày phải giải quyết xong và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND Tỉnh để trả lời cho cử tri, hoặc các Đoàn đại biểu Quốc Hội, HĐND tỉnh.

- Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành ở TW thì UBND tỉnh, hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm tập hợp báo cáo bằng văn bản gởi cho chính phủ hoặc cho các cơ quan quản lý chuyên ngành ở TW xử lý.

2- Về các kỳ họp HĐND:

- Trong các kỳ họp HĐND từng cấp, các cơ quan ban ngành trực thuộc UBND cấp đó khi được thư mời họp, thì phải cử đại diện trong ban lãnh đạo (trưởng hoặc phó thường trực) đến tham dự, nhất thiết không được cử cán bộ trưởng phòng hoặc văn phòng đi dự thay, và trong thời gian họp nếu bận việc phải vắng thì xin phép tổ trưởng (nếu thảo luận tổ) và nếu ở hội trường phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND cùng cấp.

- Trong thời gian tiến hành kỳ họp HĐND, nếu có chất vấn của đại biểu thì giám đốc phải trả lời ngay, hoặc hẹn sau khi có ý kiến của chủ tọa kỳ họp.

- Đối với ý kiến cử tri được tập hợp và báo cáo lại kỳ họp, sau khi kết thúc hội nghị, Văn phòng UBND trích gửi các ngành liên quan cùng cấp và thủ trưởng ngành phải giải quyết và báo cáo kết quả về TT UB sau 15 ngày bằng văn bản.

Ngoài ra, những ý kiến chất vấn có liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ, hoặc của Bộ, ngành TW, thì UBND tỉnh tổng hợp báo cáo về Chính phủ hoặc Bộ, ngành TW biết để xử lý.

3- Các cấp, các ngành triển khai thông suốt tinh thần nội dung Chỉ thị này trong nội bộ và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc phát sinh, báo cáo về TT UBND Tỉnh biết để xử lý kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU
- TT HĐND
- Các Sở, Ban ngành,
Đoàn thể cấp tỉnh
- UBND các huyện, thị
- Báo AG, Đài PT-TH, Phân xã AG
- Lưu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/1997
Ngày hiệu lực01/07/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 20/CT.UB năm 1997 giải quyết ý kiến cử tri tiếp xúc đại biểu Quốc hội HĐND An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT.UB năm 1997 giải quyết ý kiến cử tri tiếp xúc đại biểu Quốc hội HĐND An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Hữu Khánh
        Ngày ban hành01/07/1997
        Ngày hiệu lực01/07/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT.UB năm 1997 giải quyết ý kiến cử tri tiếp xúc đại biểu Quốc hội HĐND An Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT.UB năm 1997 giải quyết ý kiến cử tri tiếp xúc đại biểu Quốc hội HĐND An Giang