Chỉ thị 20/CT-UB-NC

Chỉ thị 20/CT-UB-NC năm 1997 về việc thực hiện công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 20/CT-UB-NC năm 1997 thực hiện công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã được thay thế bởi Quyết định 101/2001/QĐ-UB bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực từ 01/01/1997 đến 31/12/1999 và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2001.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UB-NC năm 1997 thực hiện công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/CT-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ SOÁT VÀ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Việc rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là một yêu cầu quan trọng trong lãnh vực xây dựng pháp luật, cần phải được tiến hành đồng bộ và thường xuyên, nhất là khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 01/01/1997.

Vừa qua, Chính phủ đã có kế hoạch triển khai thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong 2 năm 1997 và 1998 trên phạm vi cả nước được ban hành kèm theo Quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo về tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố và nay Chỉ thị cho các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố thực hiện ngay một số việc sau:

1. Ban Chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai đợt tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong 2 năm 1997 và 1998 sẽ được ban hành kèm theo Chỉ thị này.

Trong kế hoạch cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi đối tượng các văn bản cần phải rà soát, phân công phân nhiệm các cơ quan tham gia rà soát, tiến độ thực hiện việc rà soát.

2. Các Sở và cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện không lập Ban chỉ đạo rà soát và lập một Tổ công tác để giúp lãnh đạo thực hiện việc rà soát văn bản.

Ở cấp Sở và cơ quan ngang Sở, Tổ công tác gồm có đại diện Ban Giám đốc, đại diện Văn phòng và một số chuyên viên am hiểu lãnh vực pháp chế. Ở cấp Quận-Huyện, Tổ công tác gồm có đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp.

Việc rà soát văn bản ở các Sở và cơ quan ngang Sở, ở các Quận-Huyện thực hiện theo tiến độ chung của thành phố được đề ra trong kế hoạch của thành phố. Riêng đối với các Quận mới thành lập (Quận 2, 7, 9, 12) chỉ làm nhiệm vụ phát hiện và kiến nghị bổ sung, sửa đổi hay bãi bỏ đối với các văn bản của Trung ương và thành phố mà trong quá trình thực hiện tại địa phương phát hiện có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp với thực tế.

3. Giao Sở Tư pháp thành phố chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát văn bản cho các thành viên Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, thành viên các Tổ công tác rà soát văn bản của các Sở và cơ quan ngang Sở, của Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện trước khi tiến hành việc rà soát.

4. Giao Sở Tài chánh thành phố, Sở Tư pháp thành phố căn cứ theo điều 4 của Quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ dự trù kinh phí phục vụ cho đợt tổng rà soát văn bản này để trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thành phố cần thường xuyên theo dõi nắm tình hình để kịp thời giúp Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đảm bảo cho đợt rà soát văn bản này đạt được các yêu cầu đã đề ra.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UB-NC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UB-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/1997
Ngày hiệu lực02/08/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2001
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UB-NC

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UB-NC năm 1997 thực hiện công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UB-NC năm 1997 thực hiện công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UB-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành02/08/1997
        Ngày hiệu lực02/08/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2001
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UB-NC năm 1997 thực hiện công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UB-NC năm 1997 thực hiện công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật