Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 thực hiện 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật Lao động Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3, ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Trong những năm qua, việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp với người lao động, ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa chú trọng đến việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, một số ít có tổ chức triển khai nhưng còn mang tính hình thức.

Nhằm cụ thể hoá các quy định của Bộ Luật Lao động liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện. Đôn đốc UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP đến tất cả người lao động tại nơi làm việc và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 60/2013/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP định kỳ tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả theo quy định.

5. UBND cấp huyện có trách nhiệm

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP đến các phòng, ban có liên quan, các loại hình doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động đóng trên địa bàn.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung và hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc thông qua các cơ quan truyền thông, hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã.

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện tổ chức triển khai Nghị định số 60/2013/NĐ-CP cho chủ doanh nghiệp và Chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai Nghị định số 60/2013/NĐ-CP đến tất cả người lao động trong doanh nghiệp.

8. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 60/2013/NĐ-CP tới người sử dụng lao động và người lao động, đồng thời hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.

9. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh và UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2014
Ngày hiệu lực21/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 thực hiện 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật Lao động Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 thực hiện 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật Lao động Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành21/10/2014
        Ngày hiệu lực21/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 thực hiện 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật Lao động Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 thực hiện 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật Lao động Vĩnh Long

           • 21/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực